bravo-header
Thép Hòa Phát

Thép Hòa Phát Phần mềm BRAVO thân thiện và dễ sử dụng cả về tính năng và giao diện. Trong quá trình khảo sát và triển khai, BRAVO đã có nhiều tư vấn giải pháp phù hợp với nghiệp vụ đặc trưng của Hòa Phát, thực hiện đúng và đủ các yêu cầu ... Xem tiếp >>

Bà Bùi Hải Vân, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát
  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 03 NV kinh doanh, 05 NV Test, 07 NV phát triển sản phẩm, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    10 NV Kinh doanh, 10 NV Kỹ thuật

  • BRAVO Đà Nẵng

    06 NV Triển khai PMS, 05 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ, 02 NV Bảo hành, 05 NV Kinh doanh

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.