TIẾN NÔNG Gửi lời cảm ơn tới đội dự án của BRAVO đã dành nhiều tâm sức cho việc triển khai tại Tiến Nông, tối ưu hóa công tác quản lý tại Tiến Nông, giúp ích rất nhiều cho công việc của kế toán viên và các phòng ban khác. Xem tiếp >>

Bà Phan Kim Anh, Kế toán trưởng Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông