bravo-header
Thép Nhật Quang

Thép Nhật Quang Gần 6 năm sử dụng BRAVO, hiện tại là BRAVO 7, phần mềm đã đồng hành cùng chúng tôi đạt được nhiều thành công. Chúng tôi phát triển một phần nhờ phần mềm của các bạn, thì đương nhiên chúng tôi sẽ luôn luôn ủng hộ các bạn. Xem tiếp >>

Ông Nguyễn Nhật Thăng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thép Nhật Quang
  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 NV Test, 03 NV kinh doanh, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    10 NV Kinh doanh, 10 NV Kỹ thuật

  • BRAVO Đà Nẵng

    06 NV Triển khai PMS, 05 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ, 02 NV Bảo hành, 05 NV Kinh doanh

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.