Sản phẩm
Phiên bản mới của “Phần mềm quản trị tài chính - kế toán BRAVO” là Bravo7. Với nền tảng được thiết kế trên công nghệ hiện đại cho phép phần mềm BRAVO dễ dàng được sử...
Giới thiệu
BRAVO là một trong những nhà cung cấp phần mềm “Quản trị doanh nghiệp - Tài chính kế toán” có quy mô và uy tín của Việt nam. Đồng thời, là công ty đầu tiên chuyên sâu vào lĩnh vực kế toán ch...
Tin tức
CHIA SẺ THÀNH CÔNG – ĐÚC RÚT CÁC KINH NGHIỆM TỪ THẤT BẠI ĐỂ HOÀN THIỆN CÔNG TY