bravo-header

DƯỢC OPC Phần mềm BRAVO đáp ứng tốt các yêu cầu công việc, quản lý số liệu dễ dàng, nhất là quản lý công nợ, doanh thu, tiền về, chi phí, hàng tồn kho. Nhờ vậy, bài toán về quản trị tài chính kế toán bán hàng được giải quyết ổn thỏa. Xem tiếp >>

Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Phần mềm kế toán quản trị BRAVO và ERP cho doanh nghiệp vừa và lớn. Những yếu tố quan trọng của phần mềm ERP là đáp ứng chuẩn mực kế toán.