bravo-header
DELYS

DELYS Tất cả phân hệ triển khai của mỗi bộ phận từ Quản lý bán hàng, Hành chính Nhân sự, Xuất nhập khẩu, Logistic... đều có sự kết nối, kế thừa dữ liệu một cách khoa học. Đặc biệt các bạn kỹ thuật ở BRAVO đều làm việc rất nghiêm túc... Xem tiếp >>

Bà Nguyễn Thị Dung, Kế toán trưởng Công ty CP Phát triển Đầu tư Thương mại DELYS
  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 05 NV Test, 07 NV phát triển sản phẩm, 03 NV kinh doanh, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    10 NV Kinh doanh, 10 NV Kỹ thuật

  • BRAVO Đà Nẵng

    06 NV Triển khai PMS, 05 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ, 02 NV Bảo hành, 05 NV Kinh doanh

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.