bravo-header

TIẾN NÔNG Gửi lời cảm ơn tới đội dự án của BRAVO đã dành nhiều tâm sức cho việc triển khai tại Tiến Nông, tối ưu hóa công tác quản lý tại Tiến Nông, giúp ích rất nhiều cho công việc của kế toán viên và các phòng ban khác. Xem tiếp >>

Bà Phan Kim Anh, Kế toán trưởng Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông

Phần mềm kế toán và giải pháp ERP BRAVO cho doanh nghiệp. Chúng tôi là chuyên cung cấp phan mem ke toan và ERP phục vụ sản xuất kinh doanh.