bravo-header

CẢNG NGHỆ TĨNH Về phần tài chính kế toán, phần mềm BRAVO 7.0 đáp ứng rất tốt được các yêu cầu. Đây là tiền đề để những nghiệp vụ tại Cảng được phát huy tốt. Ngoài ra, dù xa xôi nhưng các bạn triển khai của BRAVO đã luôn nhiệt tình hỗ trợ... Xem tiếp >>

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.