DELYS Tất cả phân hệ triển khai của mỗi bộ phận từ Quản lý bán hàng, Hành chính Nhân sự, Xuất nhập khẩu, Logistic... đều có sự kết nối, kế thừa dữ liệu một cách khoa học. Đặc biệt các bạn kỹ thuật ở BRAVO đều làm việc rất nghiêm túc... Xem tiếp >>

Bà Nguyễn Thị Dung - Kế toán trưởng