bravo-header

ASEAN STEEL Với một hệ thống quản lý xuyên suốt đa phòng ban, công tác luân chuyển chứng từ lúc nào cũng được đảm bảo nhanh chóng, kịp thời vì dữ liệu được tổng hợp tức thì trên hệ thống phần mềm BRAVO ngay lúc ghi nhận giao dịch phát sinh. Xem tiếp >>

Bà Tuyết Hạ, Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.