bravo-header
KHÓA VIỆT TIỆP

KHÓA VIỆT TIỆP Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của các bạn luôn đáp ứng được những yêu cầu, mong mỏi từ phía Việt Tiệp. Có 3 từ để tôi nhận xét về BRAVO, đó là: Chuyên nghiệp, Trách nhiệm và Tận tình... Xem tiếp >>

Ông Lương Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khóa Việt Tiệp
  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 NV Test, 03 NV kinh doanh, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    10 NV Kinh doanh, 10 NV Kỹ thuật

  • BRAVO Đà Nẵng

    06 NV Triển khai PMS, 05 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ, 02 NV Bảo hành, 05 NV Kinh doanh

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.