bravo-header
Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

20 Tháng Mười ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 07 Nhân viên Kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ 30/05/2017.

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm PMS

30 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 06 Nhân viên Triển khai phần mềm PMS. Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2017.

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

Tuyển Nhân viên Triển khai phần mềm

30 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 05 Nhân viên Triển khai. Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2017.

Tuyển Nhân viên Công nghệ

Tuyển Nhân viên Công nghệ

30 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 01 Nhân viên Công nghệ. Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2017.

Tuyển Nhân viên Bảo hành

Tuyển Nhân viên Bảo hành

30 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD Đà Nẵng) đang cần tuyển 02 Nhân viên Bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2017.

  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 03 NV kinh doanh, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 NV Test, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    10 NV Kinh doanh, 10 NV Kỹ thuật

  • BRAVO Đà Nẵng

    07 NV Kinh doanh, 06 NV Triển khai PMS, 05 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ, 02 NV Bảo hành