bravo-header
Tuyển nhân viên bảo hành

Tuyển nhân viên bảo hành

25 Tháng Chín ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 11 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2017

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

25 Tháng Chín ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 16 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2017

Tuyển nhân viên Kinh doanh

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Chín ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2017

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Chín ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2017

Tuyển nhân viên test sản phẩm

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Chín ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 05 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/09/2017

Tuyển sinh viên thực tập

Tuyển sinh viên thực tập

25 Tháng Mười Hai ,2016

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) tuyển sinh viên thực tập tại phòng Kỹ thuật triển khai năm 2016

  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 03 NV kinh doanh, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 NV Test, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    10 NV Kinh doanh, 10 NV Kỹ thuật

  • BRAVO Đà Nẵng

    07 NV Kinh doanh, 06 NV Triển khai PMS, 05 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ, 02 NV Bảo hành