bravo-header

Tuyển nhân viên bảo hành

25 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 11 nhân viên bảo hành. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2017

Tuyển nhân viên triển khai phần mềm

25 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 16 nhân viên kỹ thuật - triển khai phần mềm. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2017

Tuyển nhân viên test sản phẩm

25 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 03 nhân viên test sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2017

Tuyển nhân viên phát triển sản phẩm

25 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 07 nhân viên phát triển sản phẩm. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2017

Tuyển nhân viên Kinh doanh

25 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) đang cần tuyển 03 nhân viên kinh doanh. Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2017

Tuyển sinh viên thực tập

25 Tháng Mười Hai ,2016

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng Hà Nội) tuyển sinh viên thực tập tại phòng Kỹ thuật triển khai năm 2016