bravo-header
Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

16 Tháng Sáu ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh phần mềm quản trị doanh nghiệp - Giải pháp ERP

Tuyển nhân viên Kỹ thuật (lập trình, triển khai, bảo hành)

Tuyển nhân viên Kỹ thuật (lập trình, triển khai, bảo hành)

30 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 10 Nhân viên Kỹ thuật: Lập trình, triển khai, bảo hành phần mềm.

  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 03 NV kinh doanh, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 NV Test, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    10 NV Kinh doanh, 10 NV Kỹ thuật

  • BRAVO Đà Nẵng

    07 NV Kinh doanh, 06 NV Triển khai PMS, 05 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ, 02 NV Bảo hành