bravo-header
Tuyển nhân viên Kỹ thuật (lập trình, triển khai, bảo hành)

Tuyển nhân viên Kỹ thuật (lập trình, triển khai, bảo hành)

30 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 10 Nhân viên Kỹ thuật: Lập trình, triển khai, bảo hành phần mềm.

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

Tuyển Nhân viên Kinh doanh

30 Tháng Năm ,2017

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (VPĐD TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 10 nhân viên kinh doanh phần mềm quản trị doanh nghiệp - Giải pháp ERP

  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 16 NV triển khai, 05 NV Test, 07 NV phát triển sản phẩm, 03 NV kinh doanh, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    10 NV Kỹ thuật, 10 NV Kinh doanh

  • BRAVO Đà Nẵng

    06 NV Triển khai PMS, 05 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ, 02 NV Bảo hành, 05 NV Kinh doanh