bravo-header

Tuyển nhân viên Kinh doanh

30 Tháng Chín ,2016

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 5 nhân viên kinh doanh phần mềm kế toán - Giải pháp ERP

Tuyển nhân viên Kỹ thuật (lập trình, triển khai, bảo hành)

30 Tháng Chín ,2016

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng TP. Hồ Chí Minh) đang cần tuyển 10 Nhân viên Kỹ thuật: Lập trình, triển khai, bảo hành phần mềm.

Tuyển nhân viên Kế toán

30 Tháng Chín ,2016

Công ty Cổ phần Phần mềm BRAVO (Văn phòng TP. HCM) đang cần tuyển 01 nhân viên Kế toán