AMIGO Phần mềm BRAVO hiện tại đóng vai trò khá lớn trong công việc kế toán tại Amigo đặc biệt là công tác quản lý tài chính... Tôi ấn tượng bởi sự thân thiện và thiện chí làm việc của các bạn BRAVO. Xem tiếp >>

Bà Nguyễn Thị Lương, Kế toán tổng hợp Công ty CP Bằng Hữu - Amigo