Phân hệ cơ bản trên BRAVO 8R3

OVERVIEW

Tổng quan

Hệ thống giải pháp quản trị tổng thể BRAVO 8R3 (ERP-VN) gồm có 12 phân hệ cơ bản thiết kế thành một thể thống nhất có tính liên kết, kế thừa dữ liệu nhưng cũng có thể hoạt động tương đối độc lập, trong mỗi phân hệ sẽ bao gồm nhiều nghiệp vụ và chức năng nhỏ khác nhau. Là phần mềm thiết kế theo yêu cầu nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

tổng quan phân hệ cơ bản
modules

Các phân hệ cơ bản

Quản lý quan hệ khách hàng

Quản lý quan hệ khách hàng

Trợ giúp nhân viên Marketing thực hiện và theo dõi, đánh giá hiệu quả các chiến dịch Marketing. Tìm kiếm khách hàng và cơ hội bán hàng giúp doanh nghiệp tăng doanh thu, nâng cao hiệu quả bán hàng.

Quản lý mua hàng

Cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi các khoản nợ phải trả của từng đối tượng, hợp đồng, đơn hàng…

quản lý bán hàng

Quản lý bán hàng

Trợ giúp bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Giúp Lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời.

Quản lý bán lẻ

Quản lý bán lẻ (POS)

Phần mềm thực hiện quản trị quy trình bán lẻ tại cửa hàng, quầy hàng, siêu thị (POS)… nhằm giúp doanh nghiệp quản lý hiệu quả quá trình phân phối bán lẻ các sản phẩm hàng hóa của mình.

Quản lý hàng tồn kho

Quản lý hàng tồn kho

Trợ giúp doanh nghiệp kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

Quản lý sản xuất

Quản lý sản xuất

Hỗ trợ quản lý sản xuất; khai báo và quản lý BOM; tính nhu cầu vật tư; cập nhật và theo dõi tiến độ sản xuất, thống kê sản lượng theo kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất, …

Quản lý máy móc thiết bị

Quản lý máy móc, thiết bị

Quản lý từ thông tin hồ sơ máy móc thiết bị đến kế hoạch bảo dưỡng; cảnh báo và theo dõi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa; cập nhật và tra cứu nhật trình, nhật ký vận hành của thiết bị…

Quản lý Kiểm soát chất lượng

Quản lý Kiểm soát chất lượng

kiểm soát chất lượng của hàng hóa đầu vào, chất lượng sản phẩm trong sản xuất và kiểm tra chất lượng hàng hóa đầu ra…thông qua việc thống kê và đánh giá tỷ lệ hỏng, hủy, tỷ lệ nguyên nhân lỗi …

Quản lý nhân sự tiền lương

Quản lý Nhân sự Tiền lương

Trợ giúp các công việc trong quản lý nhân sự như tuyển dụng, đào tạo, hồ sơ nhân viên, theo dõi chi tiết phát sinh thông tin nhân sự, đánh giá nhân sự. Theo dõi và tính chi tiết các khoản lương, thưởng, thuế thu nhập …

Quản lý Tài chính Kế toán

Quản lý Tài chính – Kế toán

Liên kết dữ liệu với các phân hệ khác. Là trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp.

Kết nối ngân hàng điện tử

Kết nối Ngân hàng điện tử

Với chức năng này, nhân sự của doanh nghiệp có thể thực hiện các nghiệp vụ của dịch vụ ngân hàng điện tử ngay trên giao diện phần mềm BRAVO (ERP-VN)

Quản trị hệ thống

Quản trị hệ thống

Các tính năng và chức năng trong “Quản trị hệ thống” của BRAVO sẽ hỗ trợ việc khởi tạo và định nghĩa những tiêu chí sẽ sử dụng chung và quản lý toàn bộ việc bảo mật dữ liệu.

BRAVO là phần mềm thiết kế theo yêu cầu nên ngoài 12 phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ Logistic… sẽ được bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp

    tư vấn khách hàng