Giới thiệu phân hệ Quản lý bán hàng trên BRAVO 8 (ERP-VN)


Quản lý bán hàng là một trong những phân hệ quan trọng thuộc giải pháp phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO 8. Tại phiên bản mới này, Quản lý bán hàng cũng có những update quan trọng, đáp ứng tối đa các tính năng cho người dùng.


Ngày 02/07 vừa qua, phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN) được hoàn thiện và phát hành ra thị trường đã gây ấn tượng mạnh mẽ với những điểm vượt trội về mặt công nghệ, nâng cấp nhiều tính năng ưu việt, tối ưu bài toán cho các phân hệ quản lý.


Tiếp tục khám phá những điểm mới của BRAVO 8, phân hệ Quản lý bán hàng là phân hệ quan trọng tiếp theo chúng tôi muốn giới thiệu.


Phân hệ Quản lý bán hàng


Phân hệ Quản lý bán hàng BRAVO khi được ứng dụng tại doanh nghiệp, phần mềm sẽ trợ giúp hiệu quả cho các bộ phận: Kinh doanh, Kế toán, giúp nắm được chi tiết về doanh thu và khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác. Đồng thời, hỗ trợ Ban lãnh đạo nắm bắt tình hình tiêu thụ sản phẩm ở mọi thời điểm nhằm ra các quyết định phù hợp.Bài toán trong Quản lý bán hàng


Quản lý bán hàng là phần quan trọng trong chuỗi quy trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhiều doanh nghiệp. Quản lý bán hàng trên phần mềm BRAVO bao gồm hầu hết các chức năng nghiệp vụ của mảng Bán hàng B2B như:


 • Lập, thực hiện và theo dõi giảm giá, chiết khấu khuyến mãi qua chính sách giá.

 • Lập và in báo giá/đơn hàng, hóa đơn, phiếu hàng bán bị trả lại, phiếu thu tiền hàng bằng máy tính.

 • Kiểm soát hạn mức công nợ, kiểm soát hàng bán bị trả lại/ cấn trừ công nợ phải thu; kiểm tra hàng tồn kho và số dư tài khoản khi lập phiếu.

 • Khai báo tự động tính và định khoản thuế. Lập các báo cáo thuế và hỗ trợ kết xuất ra chương trình kê khai thuế của tổng cục thuế hoặc ra Excel, Pdf, Txt, Csv, Xml…

 • Theo dõi chi tiết việc bán hàng theo khách hàng, hợp đồng, bộ phận/ nhân viên, vùng/miền, nhóm hàng…

 • Theo dõi/ quản lý công nợ, tạo bút toán, ghi nhận và điều chỉnh doanh thu công nợ chi tiết. Phân tích lãi lỗ.

 • Tự động tính giá vốn của hàng bán theo nhiều phương pháp khác nhau.

 • In các loại báo cáo: Báo cáo bán hàng, Báo cáo công nợ, Báo cáo quản trị.Bên cạnh những tính năng cơ bản được bảo toàn, thì điểm mới trong nội dung giải quyết bài toán Quản lý bán hàng được thể hiện ở các báo cáo mới như:


 • Báo cáo tổng hợp thực hiện giao hàng: Tổng hợp dữ liệu hóa đơn đã được giao hàng đến khách hàng chưa -> nguồn dữ liệu là hóa đơn và phiếu giao hàng chọn đến hóa đơn.

 • Sổ theo dõi giao hàng: Chi tiết dữ liệu của phiếu giao hàng -> kích đúp xem chi tiết của báo cáo.

 • Báo cáo so sánh doanh số nhân viên bán hàng: Thể hiện doanh số bán hàng của từng nhân viên trong khoảng thời gian chạy và doanh số của ngày hiện tại.

 • Top doanh số bán hàng.

 • Top doanh số ký cao nhất.


Với phân hệ Quản lý bán hàng BRAVO, tình hình Bán hàng trong doanh nghiệp sẽ được kiểm soát một cách tốt nhất, giúp Lãnh đạo nhanh chóng đưa ra các chiến lược về chính sách giá bán, chính sách truyền thông hiệu quả…


Tìm hiểu chi tiết về Phân hệ quản lý bán hàng (BRAVO) tại đây.


Có thể bạn quan tâm:


>> Tìm hiểu phân hệ Quản lý bán lẻ (POS) trên BRAVO 8 (ERP-VN).


Yến TTH tổng hợp

News

Tin tức liên quan

  tư vấn khách hàng