Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị sản xuất Bao bì

Dễ dàng tùy chỉnh hoặc thiết kế mở rộng modules, tính năng, nghiệp vụ quản lý trên hệ thống phần mềm...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị Xổ số Kiến thiết

Phần mềm ERP dành cho các đơn vị Xổ số kiến thiết (BRAVO 8 ERP-VN) trợ giúp cho doanh nghiệp giải quyết...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị SX & KD Ô tô

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị Sản xuất & Kinh doanh ô tô là một giải pháp quản trị tổng thể

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị SX Bia, Rượu, NGK

Ngành thực phẩm – đồ uống (Bia – Rượu – NGK) ở Việt Nam đã có từ lâu nhưng phát triển nhanh trong hơn...

Phần mềm BRAVO ứng dụng trong các ngành nghề đặc thù khác

Phần mềm BRAVO có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu đặc thù của hầu hết các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực