Phần mềm BRAVO và Bài toán giá thành sản xuất tại Tiến Nông


Từ năm 2008, BRAVO tự hào góp một phần nhỏ trong sự lớn mạnh từng ngày của Tiến Nông. Quản lý sản xuất – Tính giá thành là một trong những phân hệ quan trọng của phần mềm BRAVO được sử dụng tại doanh nghiệp.


Tổng quan về phân hệ Quản lý sản xuất – Tính giá thành của phần mềm BRAVO


Phân hệ giá thành của phần mềm BRAVO kết nối việc quản lý từ đơn đặt hàng, hoạch định nhu cầu vật tư, theo dõi và cập nhật tiến độ sản xuất theo từng lệnh. Cộng với những cảnh báo về nhu cầu vật tư và việc tính chính xác giá thành sản phẩm (hoặc đơn hàng) cho phép nhà quản trị chủ động điều hành và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động SXKD.


Những điểm chính:


Thống kê sản xuất: Phần này sẽ được BRAVO lập và chỉnh sửa cho từng doanh nghiệp. Thực tế BRAVO đã từng lập và chỉnh sửa phần mềm để thống kê sản xuất cho nhiều loại hình đơn vị khác nhau như sản xuất thép, kính xây dựng, sản xuất ô tô… với các ứng dụng cơ bản như:


• Lập định mức vật tư, nguyên vật liệu (Bộ phận kế hoạch sau khi nhận “đơn đặt hàng” hoặc “mẫu sản phẩm mới” sẽ tính toán để xác định được định mức sản xuất theo từng sản phẩm).


• Hoạch định nhu cầu vật tư (Xác định vật tư cần cho sản xuất, hàng hóa cần giao để đảm bảo tiến độ giaohàng).


• Lập kế hoạch sản xuất chi tiết (gồm các lệnh sản xuất, ngày dự kiến sản xuất, ngày hoàn thiện và giao hàng).


• Lập lệnh sản xuất (theo một hoặc nhiều đơn hàng, theo lệnh sản xuất các sản phẩm đại trà…).


• Theo dõi tiến độ và cập nhật sản lượng sản xuất theo từng công đoạn, từng sản phẩm, từng đơn đặt hàng và từng lệnh sản xuất.


• Theo dõi và đánh giá tỷ lệ hỏng, hủy, tiêu hao trong quá trình thống kê sản xuất…


• Nhập kho và tập hợp tính giá thành cho sản phẩm, đơn hàng.


Ngoài ra, phần mềm BRAVO còn mở rộng bài toán thống kê sản xuất để đáp ứng các yêu cầu quản trị trong tương lai như “khai báo công suất máy móc, dây chuyền, năng suất…”. Nhằm đưa ra kế hoạch sản xuất, dự báo thời gian hoàn thành sản phẩm, đơn hàng… để hỗ trợ công tác quản lý. Các yêu cầu mở rộng này sẽ được BRAVO nghiên cứu, phân tích và đưa ra phương án hợp với thực tế doanh nghiệp…


Khai báo định mức vật tư:


• Khai báo định mức vật tư cho từng sản phẩm, từng đơn hàng.


• Khai báo tỷ lệ hao hụt vật tư từng công đoạn.


• Hỗ trợ khai báo nhanh bằng tính năng sao chép định mức từ sản phẩm khác hoặc import dữ liệu đinh mức từ file excel.


Quản lý lệnh sản xuất:


• Lập lệnh sản xuất (Thông tin gồm: công đoạn, dây truyền/nhóm/tổ thực hiện sản xuất, hạn hoàn thành, số lượng nguyên vật liệu…).


• Theo dõi nhập/xuất nguyên vật liệu/bán thành phẩm/sản phẩm hoàn thành tại mỗi công đoạn và theo từng lệnh sản xuất.


Theo dõi tiến độ lệnh sản xuất theo trạng thái: “Chờ sản xuất, đang thực hiện, đã hoàn thành, khóa…” ở từng công đoạn.


(Xem chi tiết phân hệ Giá thành của Phần mềm BRAVO, tại đây.)


Đại diện các thành viên đội dự án Triển khai phần mềm của hai bên doanh nghiệp


Đại diện các thành viên đội dự án Triển khai phần mềm của hai bên doanh nghiệp


Phần mềm BRAVO giải quyết bài toán giá thành tại Tiến Nông


Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông (Tiến Nông) với hơn 20 năm xây dựng và hoạt động trong lĩnh vực dinh dưỡng cây trồng tại Việt Nam. Tiến Nông phục vụ chuyên nghiệp các ngành hàng trọng điểm của nông nghiệp đất nước: Lúa gạo, Cà phê, Mía đường, Cao su, Hồ tiêu, Rau hoa quả… Đưa giá trị nông nghiệp Việt Nam vươn ra thế giới. Cung cấp phần mềm cho Tiến Nông từ năm 2008, BRAVO tự hào góp một phần nhỏ trong sự lớn mạnh từng ngày của khách hàng. Quản lý giá thành mà một trong những phân hệ quan trọng của phần mềm BRAVO được sử dụng tại Tiến Nông


Bài toán đặc thù về giá thành ở Tiến Nông là giá thành quay vòng. Công đoạn sau lại là nguyên liệu đầu vào của công đoạn trước đó. Cộng với tình trạng xuất quay vòng nên khi tính giá thành Tiến Nông sẽ tính trình tự theo quy trình khoảng 3 lần. Đến khi thấy giá thành ra hợp lý, kế toán sẽ chạy bước “Lấy phiếu xuất thành phẩm công đoạn hiện tại” để bỏ tích áp giá vốn cho các phiếu xuất. Tiếp theo là chạy bước “Lưu áp giá vốn”. Mục đích chạy bước này để tránh tình trạng khi tính ra thành công đoạn sau lại thừa chi phí nguyên vật liệu của công đoạn trước (Có thể áp dụng chung cho tất cả các đơn vị có tính giá thành). Ở Tiến Nông, ngoài quy trình tính giá chung, mỗi đơn vị thành viên còn có 1 quy trình tính giá thành khác nhau.


Cụ thể quy trình ở một số nhà máy như sau:


• Giá thành nhà máy Bỉm Sơn của Tiến Nông: Quy trình tính giá thành: Nghiền -> Hơi nước -> Trộn -> Sản phẩm hoàn thành.


• Giá thành nhà máy Trung tâm nghiên cứu của Tiến Nông: Quy trình tính giá thành: Sản xuất Vi lượng hỗn hợp -> Trộn -> Sản phẩm hoàn thành. Tài khoản hạch toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm, Tài khoản hạch toán chi phí nhân công và chi phí chung phân bổ cho các sản phẩm theo số lượng sản phẩm.


• Giá thành nhà máy Mật Sơn của Tiến Nông: Quy trình tính giá thành: Chỉ có 1 công đoạn cho Tài khoản hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Tài khoản hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho sản phẩm và Tài khoản hạch toán chi phí nhân công, chi phí chung phân bổ phân cho các sản phẩm theo số lượng sản phẩm. Do vậy, phần mềm BRAVO đã thiết kế đáp ứng được quy trình cụ thể về nghiệp vụ của từng đơn vị này để tính ra giá thành chính xác.


Khi ứng dụng phần mềm BRAVO đã giúp cho hoạt động của Tiến Nông thay đổi nhiều, cụ thể như:


– Dữ liệu 5 nhà máy được cập nhật tức thời và tập trung vào một chỗ. Văn phòng công ty có thể lên báo cáo tức thời tại mọi thời điểm. Trong khi trước đó dữ liệu được lưu riêng ở từng nhà máy, mỗi lần lên báo cáo lại phải truyền dữ liệu lên công ty.


– Hạn chế được khối lượng công việc nhập liệu nội bộ. Tiết kiệm được thời gian tính giá thành. Trước khi phần mềm BRAVO giải quyết bài toán quay vòng, kế toán phải tính giá thành lặp lại 10 lần, sau khi nâng cấp chỉ cần tính 3 lần.


– Phần mềm BRAVO cũng đã giải quyết được các bài toán đặc thù quản lý về giá thành tại đây.


Bà Phan Kim Anh, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Công nông nghiệp Tiến Nông đã chia sẻ: “Gửi lời cảm ơn tới đội dự án của BRAVO đã dành nhiều tâm sức cho việc triển khai tại Tiến Nông, tối ưu hóa công tác quản lý tại Tiến Nông, giúp ích rất nhiều cho công việc của kế toán viên và các phòng ban khác”.


Xem thêm bài viết liên quan:                                           


>> Nghiệm thu triển khai phần mềm BRAVO 7 tại Công ty Công nông nghiệp Tiến Nông.


>> Nội san BRAVO Focus số 14: Khi người BRAVO yêu.


Nội san BRAVO Focus số 14

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng