Phân hệ Kết nối ngân hàng điện tử

Trong thời kỳ công nghệ phát triển, việc tích hợp và sử dụng ngân hàng điện tử trở thành một xu thế tất yếu. Phiên bản phần mềm BRAVO 8R3 đã nhanh chóng update Kết nối ngân hàng điện tử trở thành một modules quan trọng trong hệ thống giải pháp tổng thể ERP.

Phân hệ kết nối ngân hàng điện tử
OVERVIEW

Tổng quan Phân hệ Kết nối ngân hàng điện tử

Với chức năng này, nhân sự của doanh nghiệp có thể thực hiện các nghiệp vụ của dịch vụ ngân hàng điện tử ngay trên giao diện phần mềm BRAVO (ERP-VN) như các giao dịch chuyển tiền theo lệnh chuyển tiền mà không phải trực tiếp mang bản cứng ra quầy hay kết xuất dữ liệu từ phần mềm và import vào trang thanh toán trực tuyến của các ngân hàng, đồng thời dễ dàng tra cứu các thông tin biến động tài khoản ngân hàng, số dư tài khoản ngân hàng…

Supporting and operating

Hỗ trợ và tác nghiệp

Bộ phận kế toán, Ban Lãnh đạo doanh nghiệp

MAIN FEATURES

Chức năng chính

Nghiệp vụ quản lý số tài khoản ngân hàng: Truy vấn số dư tài khoản, Truy vấn lịch sử giao dịch của tài khoản…

Nghiệp vụ quản lý giao dịch, lệnh chuyển tiền ngân hàng: Tạo lệnh chuyển tiền, Chuyển tiền theo file, Duyệt lệnh chuyển tiền, Từ chối lệnh chuyển tiền, Tạo chứng từ tự động từ giao dịch trên ngân hàng điện tử…

Nghiệp vụ quản lý số tài khoản ngân hàng

  • Truy vấn số dư tài khoản
  • Truy vấn lịch sử giao dịch của tài khoản
Sau khi kết nối thành công với hệ thống ngân hàng điện tử, người sử dụng có thể thực hiện truy vấn một số thông tin tài khoản tại ngân hàng như: số dư hiện thời, lãi suất, lãi cộng dồn đến thời điểm hiện tại, loại tài khoản, trạng thái tài kho

Nghiệp vụ quản lý giao dịch, lệnh chuyển tiền ngân hàng

Chức năng kết nối ngân hàng điện tử trên phần mềm BRAVO đang được hỗ trợ 2 công nghệ kết nối là Ủy quyền (OAuth) và Truyền file (Host to Host). Để đảm bảo về tính bảo mật, quá trình kết nối truyền nhận thông tin cũng đều được mã hóa và chứng thực bằng chữ ký số.

Hiện tại, BRAVO đã triển khai thành công việc kết nối ngân hàng điện tử Ebanking với các hệ thống ngân hàng lớn có yêu cầu bảo mật cao như: Vietinbank, BIDV,…

bravo insight

BRAVO 8R3 (ERP-VN) là một hệ thống quản trị tổng thể gồm 12 phân hệ chính.

Với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được thiết kế bổ sung tùy thuộc vào theo yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

    tư vấn khách hàng