Các ứng dụng và mở rộng khác của Phần mềm BRAVO

OVERVIEW

Tổng quan

Với thiết kế kiến trúc 3 lớp, hệ thống phần mềm BRAVO có thiết kế mở, linh động nên dễ dàng trong việc mở rộng phạm vi quản lý, thiết kế thêm những yêu cầu mới theo sự phát triển và mở rộng của doanh nghiệp.

chức năng mở rộng
Advance modules

Chức năng mở rộng

khả năng mở rộng phần mềm

Khả năng mở rộng phần mềm

Các tính năng mới hay phân hệ mới được nâng cấp, mở rộng, bổ sung sẽ được tích hợp và kết nối cùng với hệ thống cũ mà không ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của phần mềm.

kết nối dữ liệu

Kết nối và truyền nhận dữ liệu

Phần mềm BRAVO đã có giải pháp xử lý dữ liệu trên mạng LAN/WAN/SQL direct và WCF. Đáp ứng các nhu cầu quản lý dữ liệu, lên báo cáo cho từng đơn vị thành viên cũng như gộp chung dữ liệu lên hệ thống báo cáo.

mobile app và web app

Ứng dụng BRAVO Mobile App và Web App

BRAVO đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm quản trị hoạt động trên các nền tảng Web App và Mobile App tương thích với các hệ điều hành di động.

Hợp nhất dữ liệu

Hợp nhất dữ liệu

Với những tổng công ty, tập đoàn sau khi thực hiện việc gom dữ liệu từ tất cả các công ty con về máy chủ có cài phần mềm BRAVO thì dữ liệu sẽ được xử lý, chuẩn hóa để lên báo cáo tài chính hợp nhất.

Liên kết phần mềm khác

Dễ dàng liên kết các phần mềm và thiết bị khác

Phát triển trên công nghệ lập trình .NET tiên tiến của Microsoft, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và có thiết kế phần mềm theo kiến trúc phân lớp cho phép liên kết với một hệ thống phần mềm khác dễ dàng.

BRAVO là phần mềm thiết kế theo yêu cầu nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

    tư vấn khách hàng