03 lưu ý cần thiết khi sử dụng hóa đơn điện tử


Mới đây, Cục Thuế TP. Hà Nội đã lưu ý người nộp thuế 03 vấn đề khi sử dụng hóa đơn điện tử.


Việc sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, dịch vụ đã mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng cả về thời gian và chi phí, ngoài ra còn giúp cơ quan thuế kiểm soát tốt hơn.Theo đó, trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, người nộp thuế có thể sẽ gặp phải các vấn đề vướng mắc cần được giải đáp. Bởi vậy, Cục Thuế TP. Hà Nội có đưa ra lưu ý để người nộp thuế tham khảo cho 03 trường hợp thường gặp nhất trong quá trình sử dụng hóa đơn điện tử, cụ thể:


Thứ nhất, nếu như người nộp thuế đang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hoá đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, mà người nộp thuế đã thông báo phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 01/11/2018 (là ngày Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực thi hành) thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn đã mua tới hết ngày 31/10/2020.


Thứ hai, khi bán hàng hóa, mà người bán xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng thì theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 32/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính, người bán phải lập đầy đủ danh mục hàng hóa bán ra tuân thủ theo nguyên tắc thông tin chứa trong hóa đơn điện tử có thể truy cập, sử dụng được dưới dạng hoàn chỉnh khi cần thiết. Người bán hàng hóa không được phép lập hóa đơn điện tử không có danh mục hàng hóa mà lại đính kèm bảng kê hàng hóa bản giấy cho khách hàng.


Thứ ba, nội dung trên hóa đơn điện tử phải đầy đủ như theo quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính, bao gồm: Tên hóa đơn, số thứ tự hóa đơn, ký hiệu mẫu, ký hiệu hóa đơn; Thông tin người bán (địa chỉ, tên, mã số thuế); Thông tin người mua (địa chỉ, tên, mã số thuế); Tên hàng hóa, dịch vụ; số lượng, đơn vị tính, đơn giá hàng hoá, dịch vụ; thành tiền ghi rõ bằng số và bằng chữ; Chữ ký điện tử theo quy định pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán; Chữ ký điện tử theo quy định pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn.


Có thể bạn quan tâm:


>> Phần mềm kế toán, giải pháp tài chính tối ưu cho các doanh nghiệp vừa và lớn


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng