Hướng dẫn ủy quyền quyết toán thuế Thu nhập cá nhân


Mới đây, Cục thuế TP. Hà Nội vừa có Công văn số 3334/CT-TTHT ngày 21/01/2020, hướng dẫn Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng thực hiện việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong trường hợp ủy quyền quyết toán.


Cục Thuế TP. Hà Nội dẫn chứng quy định tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của BTC sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.>> Đặc điểm và cách sử dụng Top 05 phần mềm kế toán thông dụng


Theo đó, các trường hợp sau những cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mình. Cụ thể là:


Thứ nhất, cá nhân chỉ có nguồn thu nhập từ các khoản tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.


Thứ hai, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký HĐLĐ từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế TNCN, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế TNCN đối với phần thu nhập này.


Thứ ba, cá nhân là NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi DN. Cuối năm NLĐ có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN mà tổ chức cũ đã cấp cho NLĐ (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho NLĐ.


Các tổ chức, cá nhân trả thu nhập chỉ thực hiện việc quyết toán thuế TNCN thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công mà cá nhân nhận được từ tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Trường hợp tổ chức chi trả sau khi thực hiện chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi DN và thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của NLĐ được điều chuyển từ tổ chức cũ sang thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế TNCN đối với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả…


Căn cứ vào các quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, trường hợp kể từ ngày 05/07/2019, Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hà Nội, Cục thanh tra, giám sát ngân hàng TP. Hồ Chí Minh sẽ chấm dứt hoạt động, công chức thuộc 02 Cục này được điều động, chuyển công tác về các đơn vị thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh thì được áp dụng quy định về ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tổ chức mới theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC nêu trên.


Có thể bạn quan tâm:


>> 3 chính sách tiền lương mới có hiệu lực từ 2020


Theo Tạp chí tài chính


 

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng