Thay đổi mới trong quy định về giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT


Quyết định số 838/QĐ-BHXH của TGĐ. Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXK, BHYT, BHTN có hiệu lực từ 1/7/2017.


Thay đổi mới trong quy định về giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT


Triển khai giao dịch điện tử áp dụng vào lĩnh vực Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp (BHYT, BHXH, BHTN) để tiết kiệm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính. Hoạt động còn tạo thuận lợi tối đa cho các cơ quan liên quan tham gia giao dịch điện tử, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính của Chính phủ.


Vừa qua, Quyết định 838/QĐ-BHXH hướng dẫn quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, có hiệu lực, bao gồm những nội dung: đăng ký tham gia giao dịch điện tử; đăng ký tham gia BHXH, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; giám định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Nghị định số 166/2016/NĐ-CP.


Với Quyết định mới này, phạm vi áp dụng giao dịch điện tử đã được mở rộng với thủ tục giải quyết, chi trả các chế độ BHXH, BHTN; giám định và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.


Ngoài ra, còn áp dụng đối với cơ quan, tổ chức như: cơ quan BHXH; Tổ chức I-VAN; Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT; Trung tâm dịch vụ việc làm; cơ quan bưu điện; đơn vị sử dụng lao động… Áp dụng đối với các cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử hoặc cung cấp dịch vụ giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN. Việc quy định đối tượng áp dụng với cá nhân sẽ tạo điều kiện cho NLĐ, thân nhân của NLĐ thực hiện được giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ liên quan.


Quy định cụ thể nội dung quy trình, cách lập và gửi hồ sơ điện tử, nhiệm vụ các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan tham gia giao dịch điện tử; nhiệm vụ của cơ quan BHXH trong đó quy định cụ thể tới các phòng/tổ nghiệp vụ, trách nhiệm của lãnh đạo BHXH tỉnh/huyện trong việc thực hiện các quy trình nghiệp vụ khi giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.


Đồng thời Quyết định quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch điện tử đối với việc lập, lưu trữ hồ sơ, chứng từ; trách nhiệm của tổ chức I-VAN… trong quá trình truyền tải thông tin, chuyển hồ sơ, chứng từ BHXH điện tử đến Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam; trách nhiệm của các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin, BHXH các địa phương trong việc tổ chức thực hiện giao dịch điện tử với tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.


Quyết định 838/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 1/7/2017,  thay thế Quyết định số 528/QĐ-BHXH ngày 14/04/2015 ban hành quy định về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và Quyết định 1559/QĐ-BHXH ngày 15/12/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 528/QĐ-BHXH.


Xem thêm bài viết khác:


>> Những điều cần biết trong xử phạt vi phạm hành chính về Thuế.


Theo Tạp chí tài chính

News

Tin tức liên quan

    tư vấn khách hàng