bravo-header
HAWACO

HAWACO Chúng tôi chọn BRAVO bởi chất lượng sản phẩm, uy tín thị trường và cung cách làm việc chuyên nghiệp của các bạn. HAWACO luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, và đó cũng là điều mà chúng tôi thấy ở BRAVO. Xem tiếp >>

Ông Phạm Đăng Thùy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Cơ điện HAWACO
  • BRAVO Hà Nội

    05, 19 NV triển khai, 07 lập trình viên C# phòng công nghệ, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 09 NV kinh doanh, 07 NV Test, 15 NV bảo hành

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    02 NV Công nghệ, 10 NV Triển khai, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Bảo hành, 02 NV Triển khai PMS

Giải pháp Phần mềm ERP-VN và phần mềm kế toán quản trị BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị cho nhiều loại hình Doanh nghiệp.