bravo-header
KHÓA VIỆT TIỆP

KHÓA VIỆT TIỆP Chất lượng sản phẩm và dịch vụ của các bạn luôn đáp ứng được những yêu cầu, mong mỏi từ phía Việt Tiệp. Có 3 từ để tôi nhận xét về BRAVO, đó là: Chuyên nghiệp, Trách nhiệm và Tận tình... Xem tiếp >>

Ông Lương Văn Thắng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khóa Việt Tiệp
  • BRAVO Hà Nội

    16 NV triển khai, 11 NV bảo hành, 05 NV kinh doanh, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 07 NV phát triển sản phẩm, 05 lập trình viên phòng công nghệ

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kỹ thuật, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    15 NV Triển khai, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.