bravo-header
CẢNG NGHỆ TĨNH

CẢNG NGHỆ TĨNH Về phần tài chính kế toán, phần mềm BRAVO 7.0 đáp ứng rất tốt được các yêu cầu. Đây là tiền đề để những nghiệp vụ tại Cảng được phát huy tốt. Ngoài ra, dù xa xôi nhưng các bạn triển khai của BRAVO đã luôn nhiệt tình hỗ trợ... Xem tiếp >>

Ông Nguyễn Xuân Hùng, Kế toán trưởng Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh
  • BRAVO Hà Nội

    11 NV bảo hành, 07 NV phát triển sản phẩm, 16 NV triển khai, 05 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 03 NV kinh doanh, 20 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kỹ thuật, 05 NV Kinh doanh, 03 NV Phát triển sản phẩm

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 05 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 07 NV Triển khai, 01 NV Công nghệ

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.