bravo-header
BOO

BOO Những chỉ số KPI tuyệt vời trong tương lai, hệ thống Báo cáo quản trị thông minh, chi tiết đến từng điểm... Hệ thống BRAVO sau khi được áp dụng, nếu khai thác được toàn bộ dữ liệu sẽ đem lại lợi ích, giá trị vô cùng lớn cho BOO Xem tiếp >>

Bà Nguyễn Thị Dung, Kế toán trưởng Công ty TNHH Thương mại BOO
  • BRAVO Hà Nội

    19 NV triển khai, 15 NV bảo hành, 09 NV kinh doanh, 07 NV Giải pháp Tư vấn ERP, 07 lập trình viên phòng công nghệ, 09 NV phát triển sản phẩm, 07 NV Test, 35 Thực tập sinh

  • BRAVO TP Hồ Chí Minh

    05 NV Kinh doanh, 05 NV Triển khai

  • BRAVO Đà Nẵng

    03 NV Bảo hành, 02 NV Chăm sóc KH, 02 NV Công nghệ, 02 NV Triển khai PMS, 05 NV Kinh doanh, 15 NV Triển khai

Phần mềm Kế toán Quản trị và Phần mềm ERP-VN BRAVO với khả năng dễ dàng tùy chỉnh, đáp ứng yêu cầu quản trị nhiều loại hình Doanh nghiệp vừa và lớn.