Chăm sóc định kỳ khách hàng

 
 

Định kỳ theo thời gian (hàng quý hoặc tháng), nhân viên thuộc bộ phận chăm sóc khách hàng của BRAVO sẽ thực hiện các nghiệp vụ thăm hỏi thăm khách hàng để ghi nhận các ý kiến, đề xuất… trên cơ sở đó phân loại và chuyển các bộ phận chuyên môn xử lý các yêu cầu. Nội dung công việc bao gồm:

  • Liên lạc bằng điện thoại, viết email, chat… với khách hàng.
  • Nắm bắt các thông tin cần thiết,  phân loại và chuyển thông tin cho các bộ phận chức năng xử lý.
  • Xác nhận với các bộ phận và hẹn với khách hàng thời gian hoàn thành công việc.
  • Kiểm tra tiến độ các công việc đã hẹn với khách hàng.
  • Xác nhận hoàn thành công việc đã xử lý với khách hàng và lưu trữ.