Nâng cấp, mở rộng phần mềm

Quá trình nâng cấp sản phẩm thường là nâng cấp từ “sản phẩm phiên bản cũ” sang “sản phẩm phiên bản mới” có các tính năng, tiện ích, công nghệ mới cao hơn và được cập nhật đầy đủ các yêu cầu theo chế độ nhà nước. Việc này, cũng có thể là nâng cấp mở rộng mở rộng các tính năng, thêm phân hệ vào phần mềm đang sử dụng để đáp ứng nhu cầu phát triển quản lý của doanh nghiệp.

Với cấu trúc, cách thức khai báo đơn giản và linh hoạt phần mềm BRAVO dễ dàng bổ sung các tính năng cũng như phân hệ khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh.

Phát triển phần mềm theo chiều sâu

Được thiết kế với xu hướng mở, BRAVO dễ dàng trong việc khai báo bổ sung các tính năng chi tiết cũng như các thao tác chuyên sâu trên phần mềm (như lập các tính năng truy xuất dữ liệu về gốc, chi tiết khoan sâu-phân tích các nghiệp vụ…) nhằm trợ giúp nâng cao hiệu suất cho người sử dụng phần mềm (dễ dàng bổ sung thêm chứng từ mới,  thêm các thông tin - các nghiệp vụ trên chứng từ đã có, bổ sung các tính năng tra cứu, tìm kiếm...).

Phát triển phần mềm theo chiều rộng

BRAVO có nhiều phân hệ, mỗi phân hệ sẽ phục vụ một chuỗi công việc trong các bộ phận khác nhau. Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cũng như bổ sung thêm ngành nghề mới (như thêm bộ phận hoặc qui trình quản lý, bổ sung thêm ngành nghề...), phần mềm BRAVO sẽ được nâng cấp thêm phân hệ mới cũng như bổ sung tính năng để phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp (thêm phân hệ mới quản lý sản xuất, quản lý bảo hành, quản lý cổ đông, thêm việc quản lý các ngành kinh doanh nước sạch…).

Các bước sẽ làm khi tiến hành nâng cấp và mở rộng phần mềm:

  • Cử chuyên gia trao đổi, nắm bắt các nhu cầu bổ sung mới của doanh nghiệp.
  • Phân tích các yêu cầu và kết hợp với phần mềm đã có để thiết kế cơ sở dữ liệu cũng như giao diện trên phần mềm mới.
  • Tiến hành đàm phán trao đổi hợp đồng nâng cấp hoặc mở rộng phần mềm với doanh nghiệp (khách hàng).
  • Chỉnh sửa, bổ sung phần mềm: Hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, lập trình thiết kế các màn hình cập nhật dữ liệu, thiết lập các báo cáo đầu ra, hiển thị tìm kiếm dữ liệu…
  • Kiểm tra tính đúng đắn của các tính năng, phân hệ vừa được bổ sung vào phần mềm.
  • Cài đặt và chỉnh sửa thêm các chi tiết trên phần mềm tại các văn phòng làm việc của khách hàng.
  • Đào tạo và hỗ trợ sử dụng các tính năng mới của phần mềm vừa được bổ sung.
  • Bảo hành phần mềm vừa được nâng cấp.