Chiến lược phát triển

BRAVO chủ trương xây dựng thương hiệu dựa trên “Chất lượng sản phẩm”“Chất lượng dịch vụ”. Trên cơ sở đó BRAVO đã đưa ra chiến lược phát triển cho giai đoạn từ nay đến năm 2020 là “Phấn đấu trở nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm phần mềm chất lượng cao cho các tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam”.

Mục tiêu Thị trường (tính đến năm 2025)

Trở thành nhà cung cấp phần mềm số 1 trong lĩnh vực “Phần mềm Kế toán quản trị - sản xuất” cho thị trường Việt Nam.

Trở thành 1 trong 3 nhà cung cấp “Giải Pháp Quản Trị Doanh Nghiệp” hàng đầu cho thị trường Việt Nam (ERP-VN).

Mục tiêu Tổ chức - Nhân sự

BRAVO không ngừng đặt ra các mục tiêu phấn đấu nhằm nâng cao về đời sống vật chất cho các thành viên của mình. Các mục tiêu đó được cụ thể và thể hiện thông qua nội dung chi tiết quy định, quy chế và chính sách định hướng nhân sự của BRAVO hàng năm nhằm xây dựng BRAVO thành một mái nhà thứ 2 của mỗi thành viên.

Dự kiến đến cuối năm 2025, BRAVO có số lượng CBNV khoảng 600 với hệ thống cung cấp dịch vụ, đào tạo chuyên nghiệp. Với cơ cấu và bộ máy sẽ được tổ chức tại mỗi vùng miền (BRAVO-HN, BRAVO-HCM, BRAVO-ĐN) cơ bản như sau: Bộ phận Kinh doanh, bộ phận Marketing, bộ phận tư vấn nghiệp vụ, bộ phận kỹ thuật triển khai, bộ phận bảo hành, bộ phận phát triển sản phẩm, bộ phận công nghệ, bộ phận kiểm thử sản phẩm (TEST), bộ phận tổng hợp (Hành chính - Đối ngoại), bộ phận kế toán, bộ phận nhân sự.

Mục tiêu Doanh số

Năm 2020 – 2025: Tăng trưởng bình quân 20% - 30% / năm