Nghiên cứu & Sản phẩm

Công tác nghiên cứu

 • Nghiên cứu và phát triển được đặc biệt coi trọng trong BRAVO với ngân sách chiếm hơn 20% trong cơ cấu các khoản chi phí / 1 năm. Các lĩnh vực được đầu tư nghiên cứu bao gồm:

- Công nghệ ngôn ngữ lập trình mới;

- Cơ sở dữ liệu lưu trữ;

- Chế độ kế toán, nghiệp vụ quy trình quản trị doanh nghiệp.

 • Cải tiến và hoàn thiện quy trình phát triển sản phẩm và dịch vụ theo tiêu chuẩn “ISO 9001:2000”.

Sản phẩm hiện tại và tương lai

Sản phẩm BRAVO được nghiên cứu, thiết kế và phát triển dựa trên các tiêu thức, chuẩn mực của nhà nước, đồng thời đáp ứng các yêu cầu khác nhau của khách hàng. Một số các tiêu thức phải đạt được khi xây dựng phần mềm BRAVO đó là:

Công nghệ tiên tiến: BRAVO đã áp dụng các ngôn ngữ lập trình và cơ sở dữ liệu tiên tiến với hệ thống xử lý được thiết kế theo mô hình nhiều lớp cho phép làm việc với khối lượng dữ liệu lớn.

Phần mềm quản trị: Là công cụ giúp các nhà quản lý trong việc phân tích, thiết lập và theo dõi các công việc cần làm ở thời điểm hiện tại và các kế hoạch sẽ thực hiện trong tương lai. Đồng thời quản lý dữ liệu đa cấp, phân tích và xem thông tin nhiều chiều với các góc độ khác nhau nhằm trợ giúp nhà quản lý có được cái nhìn tổng thể về thực tại của doanh nghiệp từ đó đưa ra các quyết định kinh doanh kịp thời đạt hiệu quả cao.

Tính toàn diện: Tuân thủ các quy định về chế độ kế toán tài chính hiện thời. Các phân hệ trong phần mềm được thiết kế phù hợp với các phần hành kế toán và quản lý trong doanh nghiệp. Giúp kết nối dữ liệu giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, cập nhật dữ liệu từ xa, chạy mạng đa người dùng, bảo mật và phân quyền chi tiết đến từng thao tác, chức năng.

Tính hiệu quả: Sản phẩm được tạo lập có tính năng phù hợp với thao tác người sử dụng với việc liên kết các hệ thống bán hàng, mua hàng… phân tán bằng kết nối Online, tra cứu dữ liệu nhanh chóng, tránh bỏ lỡ các cơ hội kinh doanh và làm tăng doanh thu. Hệ thống cảnh báo sớm các chỉ tiêu về tài chính giúp doanh nghiệp luôn chủ động và tránh được những rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh…

Hệ thống mở: Tính mềm dẻo và linh hoạt có thể điều chỉnh không chỉ phù hợp với nhu cầu hiện tại của doanh nghiệp mà còn sẵn sàng cho các yêu cầu của sự phát triển trong tương lai, sự biến động khách quan của chính sách và chế độ kế toán tài chính nhà nước.

Các phiên bản:

Phần mềm BRAVO dành cho các doanh nghiệp có các phiên bản sau:

 • BRAVO 3.0
 • BRAVO 3.1
 • BRAVO 3.2
 • BRAVO 4.1
 • BRAVO 5.0
 • BRAVO 6.0
 • BRAVO 6.3
 • BRAVO 6.3 SE
 • BRAVO 7
 • BRAVO 7 R2
 • BRAVO 8 ERP-VN
 • BRAVO 8R2 (ERP)

Phần mềm BRAVO cho các đơn vị hành chính sự nghiệp, các dự án của chính phủ:

 • BRAVO PUB 4.0
 • BRAVO PUB 5.0
 • BRAVO PUB 6.0
 • BRAVO PUB 6.0A
 • BRAVO PUB 6.0B
 • BRAVO 7 - PUB

Sản phẩm mới nhất của BRAVO là phiên bản BRAVO 8R2 (ERP) được phát triển trên nền tảng .NET Framework cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL của Microsoft, sử dụng các công nghệ WinForms, WCF, SignalR, Xamarin, Angular… chạy dưới dạng ứng dụng độc lập hoặc sử dụng trình duyệt trên máy tính cá nhân, máy tính bảng và điện thoại thông minh