Công ty Cổ phần Chứng khoán Hồng Bàng

Ngành nghề: HBSC là một trong những nhà cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và hiệu quả trong các lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tư vấn tài chính, đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán...

Website:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hải Phòng

Ngành nghề: Công ty chứng khoán đầu tiên tại Hải phòng được thành lập vào 05/09/2003, cung cấp đầy đủ dịch vụ chứng khoán.

Website: http://www.hpsc.com.vn

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến Thiết Quảng Trị

Ngành nghề: Thành lập năm 1989. Quá trình hình thành và phát triển, Công ty đa có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển KT-XH chung của tỉnh Quảng Trị...

Website: http://www.xosoquangtri.com.vn

Công ty TNHH Xổ số Kiến Thiết Bình Định

Ngành nghề: Là Công ty TNHH 100% vốn nhà nước, hoạt động kinh doanh mang tính chất đặc thù nên Công ty luôn xác định rõ nhiệm vụ cơ bản của mình là thúc đẩy phát triển hoạt động xổ số một cách lành mạnh, đúng định hướng với phương châm : uy tín, trung thực trong kinh doanh để đáp ứng yêu cầu Ích nước - lợi nhà của khách hàng...

Website: http://www.xosoquangtri.com.vn

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An

Ngành nghề: Hoạt động kinh doanh chính là phát hành xổ số và quay số mở thưởng, trong những năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Long An

Website: http://xosolongan.vn/

Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số Kiến thiết Cần Thơ

Ngành nghề: Với hơn 30 năm hình thành và phát triển, với việc tập hợp mô hình hấp dẫn, môi trường làm việc cạnh tranh DN đã góp phần nâng cao năng suất lao động và có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng...

Website: http://xsktcantho.com.vn/

Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank

Ngành nghề: Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán; Lưu ký chứng khoán

Website: https://agriseco.com.vn/

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

Ngành nghề: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán; các dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư...

Website: https://www.vdsc.com.vn

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Phú Yên

Ngành nghề: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Quảng Trị được thành lập năm 1989. Quá trình hình thành và phát triển, Công ty đa có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển KT-XH chung của tỉnh Phú Yên.

Website: http://xosophuyen.vn/

Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đắk Lắk

Ngành nghề: Tiền thân là Ban xổ số kiến thiết thuộc Ty Tài Chính tỉnh Đắk Lắk. Hàng năm công ty đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, đóng góp một phần vào nguồn thu cho địa phương để đầu tư cho các mục tiêu giáo dục, y tế và phúc lợi phục vụ cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk...

Website: http://xsktdaklak.vn/