Công ty Cổ phần Chứng khoán Kenanga Vietnam

Ngành nghề: KVS là thành viên của tập đoàn Ngân hàng Đầu tư Kenanga Holdings Berhad hiện đang có đội ngũ môi giới khách hàng cá nhân lớn nhất Malaysia. Hiện nay, tập đoàn đã phát triển thành mạng lưới ngân hàng đầu tư tại các thị trường tài chính Malaysia, Saudi Arbia, Dubai, Trung Đông, Sri Lanka và Việt Nam...

Website: http://www.kenanga.com.my/about-us/kenanga-vietnam-securities-vietnam

Công ty Cổ phần Chứng khoán Phú Hưng

Ngành nghề: PHS là một trong những công ty chứng khoán hàng đầu ở Việt Nam. PHS cung cấp dịch vụ môi giới, tư vấn TCDN, lưu kí chứng khoán qua mạng lưới rộng khắp cả nước...

Website: http://www.phs.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Liên Việt

Ngành nghề: LVS được thành lập ngày 12/02/2009 hoạt động chính trong lĩnh vực: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, lưu kí chứng khoán...

Website: http://www.lvs.com.vn/lvsportal/

Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam - DATC

Ngành nghề: Doanh nghiệp được thành lập năm 2004 do Ngân sách Nhà nước cấp vốn. Công ty chuyên mua các khoản nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản đã loại trừ, xử lý các khoản nợ và tài sản tồn đọng...

Website: http://www.datc.com.vn/

Công ty Quản lý Quỹ Tín Phát

Ngành nghề: Công ty hoạt động chính trong các linh vực: Quản lý Tài sản và đầu tư, Báo cáo nghiên cứ, Ngân hàng thương mại và các thị trường...

Website: http://tpf.com.vn

Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Techcombank

Ngành nghề: Công ty hiện đang quản lý các quỹ đầu tư, danh mục đầu tư cho các nhà đầu tư tổ chức và các cá nhân trong và ngoài nước. MB Capital nằm trong số ít công ty quản lý quỹ trực tiếp huy động vốn nước ngoài thành công để lập 2 quỹ đầu tư vào Việt Nam...

Website: https://www.techcombank.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam

Ngành nghề: VietinBankSc là một trong những công ty chứng khoán thành lập đầu tiên tại Việt nam, chuyên hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán và cung cấp các dịch vụ tư vấn tài chính...

Website: http://www.vietinbanksc.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh

Ngành nghề: Hoạt động trên các lĩnh vực: Môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn doanh nghiệp, bảo lãnh phát hành và lưu ký chứng khoán...

Website: https://www.bmsc.com.vn

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

Ngành nghề: MSI là một công ty chứng khoán chuyên nghiệp tại Việt Nam có kinh nghiệm đa dạng trong lĩnh vực chứng khoán. Cung cấp dịch vụ Chứng khoán và Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư chuyên nghiệp cho các khách hàng gồm các doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước...

Website: http://www.msi.com.vn/

Công ty Chứng khoán Hoàng Gia (Rose)

Ngành nghề: Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán với dịch vụ khách hàng thân thiện, giao dịch và thanh toán nhanh, an toàn, dễ sử dụng...

Website: http://rose.com.vn