Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

Ngành nghề: Thành lập vào 12/2010 bởi Công ty đầu tư chứng khoán Hàn Quốc (Korea Investment & Securities, Hàn Quốc) đầu tư cùng Tập đoàn dệt may Việt Nam và các cổ đông khác. KIS hiện nay có vốn điều lệ là 263 tỷ đồng...

Website: http://www.kisvn.vn