Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH)

Ngành nghề: Là thành viên của Tập đoàn Đại Dương, Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, quản lý khách sạn, nhà hàng và các dịch vụ liên quan...

Website: http://och.vn/

Công ty Cổ phần Sách Việt Nam

Ngành nghề: Kinh doanh các loại xuất bản phẩm trong nước và nước ngoài tại Việt Nam. Liên kết xuất bản, in ấn và dịch vụ in các loại xuất bản phẩm: Sách, văn hoá phẩm, các ấn phẩm. Kinh doanh khách sạn, dịch vụ biểu diễn nghệ thuật trong và ngoài nước...

Website: http://www.savina.com.vn/

Công ty TNHH AEGIS MEDIA

Ngành nghề: Là Công ty Quảng cáo 100% vốn nước ngoài được thành lập vào năm 2003, chuyên cung cấp dịch vụ Tư vấn nhãn hàng, lên ý tưởng thiết kế, quảng cáo, khuyến mãi, khuêch trường thương hiệu doanh nghiệp...

Website: https://www.dentsu.com.vn/vn/