Công ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

Ngành nghề: Là công ty thành viên thuộc Mabuchi Motor Nhật Bản, chuyên sản xuất linh kiện điện tử. Công ty đã chọn phần mềm BRAVO để giải quyết bài toán quản trị của mình tại Việt Nam, cũng như liên kết với công ty mẹ tại Nhật Bản...

Website: http://www.mabuchi-motor.co.jp/