Công ty Cổ phần Cơ khí và Kết cấu thép Sóc Sơn

Ngành nghề: Chuyên sản xuất, kinh doanh các sản phẩm gang, thép, các kim loại khác trừ kim loại màu; kinh doanh, xây dựng, môi giới bất động sản, du lịch lữ hành. Công ty đã triển khai phần mềm BRAVO để giải quyết hiệu quả bài toán quản trị kế toán, sản xuất phức tạp của mình...

Website: http://tusso.vn/

Công Ty Cổ Phần Thép Dana-Uc

Ngành nghề: Hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh sản phẩm thép xây dựng, phôi thép các loại. Công ty đã triển khai phần mềm BRAVO để giải quyết hiệu quả bài toán quản trị kế toán, sản xuất của mình...

Website: http://pacificsteel.vn/

Công ty Cổ phần thép Hòa Bình

Ngành nghề: Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Hòa Bình, chuyên sản xuất, cung cấp sản phẩm thép xây dựng. Công ty đã chọn phần mềm Bravo để giải quyết bài toán quản trị của mình, cũng như liên kết với tập đoàn (hiện cũng đang triển khai phần mềm BRAVO cho toàn hệ thống)...

Website: http://www.hoabinhgroup.com/