Công ty Cổ phần Long Thọ

Ngành nghề: Công ty Cổ phần Long Thọ là một cơ sở công nghiệp của Thừa Thiên Huế chuyên sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Thừa Thiên Huế và các tỉnh Miền Trung

Website: http://www.longthohue.com.vn/