Khả năng mở rộng phần mềm

Với cấu trúc thiết kế ba lớp, cách thức khai báo đơn giản và linh hoạt giúp phần mềm BRAVO dễ dàng bổ sung các tính năng cũng như phân hệ khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh hay các yêu cầu quản trị.

Các tính năng mới hay phân hệ mới được nâng cấp, mở rộng, bổ sung sẽ được tích hợp và kết nối cùng với hệ thống cũ mà không ảnh hưởng đến sự hoạt động ổn định của phần mềm trong quá trình thực hiện và tạo thành một thể thống nhất hoàn thiện hơn.

 

 

Phát triển phần mềm theo chiều sâu

Có thiết kế linh động và nhiều khai báo tùy chọn nên BRAVO dễ dàng trong việc khai báo bổ sung các tính năng chi tiết cũng như các thao tác chuyên sâu trên phần mềm (như lập các tính năng truy xuất dữ liệu về gốc, chi tiết khoan sâu - phân tích các nghiệp vụ…) nhằm trợ giúp nâng cao hiệu suất cho người sử dụng phần mềm (dễ dàng bổ sung thêm chứng từ mới,  thêm các thông tin - nghiệp vụ trên chứng từ đã có, bổ sung các tính năng tra cứu, tìm kiếm...)

Phát triển phần mềm theo chiều rộng

BRAVO có thiết kế bao gồm nhiều phân hệ, mỗi phân hệ sẽ phục vụ một chuỗi công việc trong các bộ phận khác nhau. Khi doanh nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh cũng như bổ sung thêm ngành nghề mới (như thêm bộ phận hoặc qui trình quản lý, bổ sung thêm ngành nghề…), phần mềm BRAVO sẽ được thiết kế thêm phân hệ mới cũng như bổ sung tính năng để phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp. (Các phân hệ mới như quản lý sản xuất, quản lý bảo hành, quản lý cổ đông…).

Quy trình các bước mở rộng nâng cấp phần mềm:

  • Tiếp nhận nhu cầu nâng cấp, mở rộng
  • Khảo sát và ghi nhận các yêu cầu mở rộng, nâng cấp mới.
  • Phân tích yêu cầu, nghiên cứu, thiết kế và đề xuất giải pháp thực hiện.
  • Đàm phán phương án và trao đổi ký kết hợp đồng nâng cấp (với khách hàng)
  • Chỉnh sửa, thiết kế bổ sung phần mềm: Hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, lập trình thiết kế các màn hình cập nhật dữ liệu, thiết lập các báo cáo đầu ra, hiển thị tìm kiếm dữ liệu…
  • Kiểm tra tính đúng đắn của các tính năng, phân hệ vừa được bổ sung vào phần mềm.
  • Cài đặt và chỉnh sửa thêm các chi tiết trên phần mềm tại các văn phòng làm việc của khách hàng.
  • Đào tạo và hỗ trợ sử dụng các tính năng mới của phần mềm vừa được bổ sung.
  • Bảo hành phần mềm vừa được nâng cấp.

Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp có xu hướng ngày càng mở rộng về quy mô, lĩnh vực ngành nghề. Do đó phần mềm có thiết kế mở, khả năng tích hợp và mở rộng phạm vi quản lý nhanh chóng, đáp ứng kịp thời và chính xác các nhu cầu quản lý của doanh nghiệp là một trong những công cụ cần thiết của nhà quản trị.