Dễ dàng liên kết phần mềm và các thiết bị khác

Được phát triển trên công nghệ lập trình .NET tiên tiến của Microsoft, sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Server và có thiết kế phần mềm theo kiến trúc phân lớp (kiến trúc 3 lớp: Giao diện, Xử lý và Dữ liệu) nên phần mềm BRAVO cho phép liên kết với một hệ thống phần mềm khác rất dễ dàng.

Phần mềm BRAVO có thể liên kết với hầu hết các hệ thống phần mềm quản lý khác nhau sử dụng đa dạng hệ quản trị cơ sở dữ liệu như SQL Server, Oracle, DB2… Phần mềm BRAVO đã kết nối thành công với một số hệ thống phần mềm khác tại một số dự án đã từng triển khai như các giải pháp ERP (SAP, Oracle, Microsoft Dynamic…) hay các phần mềm chuyên ngành như hệ thống Core giao dịch chứng khoán của Tong Yang (Hàn Quốc), hệ thống phần mềm quản lý bán lẻ Rkeeper…

Đồng thời, BRAVO có thể kết nối với các hệ thống thiết bị ngoại vi khác như hệ thống trạm cân, máy chấm công, thiết bị viễn thông… để cung cấp và ghi nhận dữ liệu.

Phần mềm BRAVO cho phép thực hiện kết nối với hệ thống phần mềm thứ hai theo nhiều phương pháp khác nhau để đảm bảo tính linh hoạt và sự chính xác.

  • Phương pháp kết nối dữ liệu gián tiếp hai chiều thông qua tệp dữ liệu Excel: Phần mềm BRAVO nhận tệp dữ liệu Excel được kết xuất từ các hệ thống phần mềm khác hoặc kết xuất ra các tệp Excel theo định dạng biểu mẫu chuẩn để các phần mềm khác nhận dữ liệu vào.
  • Phương pháp kết nối trực tiếp (database to database) hai chiều giữa phần mềm BRAVO và các hệ thống phần mềm thứ hai: Phần mềm BRAVO lấy dữ liệu trực tiếp từ database của phần mềm khác hoặc sử dụng view đẩy dữ liệu trên phần mềm BRAVO để các phần mềm khác ghi nhận. Đặc biệt, chương trình phần mềm BRAVO cho phép kết nối và truyền nhận dữ liệu với các hệ thống phần mềm khác theo thời gian phát sinh thực tế (realtime).
  • Đồng bộ hóa dữ liệu giữa hệ thống phần mềm BRAVO với cơ sở dữ liệu giao dịch của các hệ thống website hoặc các mạng thanh toán trực tuyến.

Một số dự án triển khai có thực hiện việc kết nối dữ liệu giữa phần mềm BRAVO và hệ thống phần mềm thứ hai đã thực hiện thành công:

  • Kết nối với hệ thống phần mềm SAP trong dự án triển khai cho Công Ty TNHH Sản Xuất Lốp Xe Bridgestone Việt Nam, Công ty TNHH Dream tech Việt Nam, Công ty TNHH Regent Garment…
  • Kết nối với hệ thống phần mềm lõi giao dịch chứng khoán Tong Yang, FLEX trong các dự án triển khai cho Công ty Chứng Khoán Sài Gòn Hà Nội, Công ty Chứng khoán MB, Chứng khoán BIDV…
  • Kết nối với hệ thống phần mềm quản lý sân Golf WITH trong dự án triển khai cho Công ty TNHH Noble Việt Nam
  • Kết nối với hệ thống phần mềm bán lẻ Rkeeper, IPOS trong các dự án triển khai cho chuỗi nhà hàng Myway, Saint-Honore…
  • Kết nối với hệ thống cân điện tử, thiết bị kiểm kho, đọc mã vạch trong dự án triển khai cho Công ty CP Thép Đông Nam Á, Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, Công ty CP Thép Hòa Phát, Công ty CP Thép Minh Phú…