Ứng dụng BRAVO Mobile App và Web App cho thiết bị cầm tay

Sự phát triển mạnh mẽ và phổ biến của các thiết bị di động như: Laptop, Mobile, Tablet, PDA. Cùng với hạ tầng mạng internet, mạng viễn thông ngày càng được đầu tư nâng cấp như: hệ thống intenet cáp quang, mạng viễn thông 4G/5G,… thì xu hướng thiết kế các phần mềm quản lý hỗ trợ truy cập và sử dụng trên mạng diện rộng đã trở nên phổ biến tại Việt Nam và thế giới. Bắt kịp xu hướng này, BRAVO đã nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phần mềm quản trị hoạt động trên các nền tảng Web App và Mobile App tương thích với các hệ điều hành di động như: Apple IOS, Google Android và truy cập sử dụng qua các trình duyệt phổ biến như Google Chrome, Microsoft Edge/Internet Explorer, Mozila Firefox…đồng thời, các hệ thống này kết nối đồng nhất dữ liệu với phần mềm BRAVO chính hoạt động trên hệ điều hành Windows sẽ hỗ trợ tối ưu trong công tác quản trị trong các doanh nghiệp, cung cấp các công cụ và thông tin một cách tức thời và chính xác (theo thời gian thực) từ mọi nơi để đưa ra những quyết định kinh doanh có hiệu quả. 

SỬ DỤNG TRUY CẬP WEBSITE VÀ APP CẬP NHẬT CHỨNG TỪ, XEM BÁO CÁO QUẢN TRỊ QUA ĐIỆN THOẠI, MÁY TÍNH BẢNG VỚI PHẦN MỀM BRAVO

BRAVO đã thiết kế 01 phần hành Website và 01 App (ứng dụng trên Android và IOS) chạy song song với “phần mềm chính” trên nguyên lý sử dụng và khai thác chung cơ sở dữ liệu để cập nhật và khai thác thông tin về hoạt động của doanh nghiệp như:

  • Cập nhật các nghiệp vụ, chứng từ như đăng ký thông tin khách hàng, thông tin đơn hàng, phiếu nhập – xuất kho, …
  • Phê duyệt chứng từ phát sinh Online.
  • Truy cập tất cả các hệ thống báo cáo quan trọng như:

+ Báo cáo sổ quỹ tiền mặt, tiền gửi, tiền vay và các khoản công nợ sắp đến hạn…

+ Báo cáo mua/bán hàng, tình trạng đơn hàng/hợp đồng…

+ Báo cáo phân tích bán hàng, phân tích doanh thu…

+ Báo cáo công nợ khách hàng/nhà cung cấp.

+ Báo cáo hàng hóa nhập kho, xuất kho, tồn kho

ỨNG DỤNG CỦA BRAVO TRONG VIỆC TRUY CẬP ĐĂNG KÝ ỨNG CỬ VIÊN TUYỂN DỤNG QUA WEBSITE:

Phần hành này của BRAVO chạy song song với “phần mềm chính” nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đăng tuyển và nhận hồ sơ ứng cử viên qua mạng. Gồm có tính năng cơ bản như sau:

  • Quản lý thông tin truy cập, lập và quản lý dữ liệu các đợt, vị trí tuyển dụng…
  • Quản lý cập nhập thông tin hồ sơ của người đăng tuyển.
  • Quản lý phê duyệt và xác nhận thông tin đăng tuyển.
  • Tự động kết xuất các thông tin người tuyển dụng lên phần mềm BRAVO hoặc ra file trung gian.
  • Lập và in các báo cáo thống kê số lượng người đăng tuyển.

Việc đăng nhập chương trình và truy cập thông tin từ các thiết bị cầm tay được BRAVO kiểm soát bảo mật chặt chẽ đảm bảo các thông tin của doanh nghiệp được bảo vệ an toàn, tránh những rò rỉ thông tin gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.