Kết nối và truyền nhận dữ liệu

Với những doanh nghiệp (công ty mẹ, tổng công ty) có nhiều đơn vị thành viên (Công ty con, đơn vị trực thuộc, chi nhánh, cửa hàng…) đặt ở nhiều địa điểm. Dữ liệu phát sinh phân bổ dàn trải trong phạm vi không gian rộng cần phải được tổng hợp để xem được tổng thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Phần mềm BRAVO đã có giải pháp xử lý dữ liệu trên mạng LAN/WAN đáp ứng các nhu cầu quản lý dữ liệu, lên báo cáo cho từng đơn vị thành viên cũng như gộp chung dữ liệu lên hệ thống báo cáo toàn doanh nghiệp.

BRAVO sẽ khảo sát và đưa ra giải pháp hợp nhất dữ liệu phù hợp với từng doanh nghiệp.

TRUYỀN NHẬN ĐỊNH KỲ (OFFLINE):

Tại trụ sở chính và mỗi đơn vị thành viên của doanh nghiệp sẽ cài phần mềm BRAVO đầy đủ (chương trình chạy và cơ sở dữ liệu) trên hệ thống máy tính của mình. Dữ liệu sẽ được người sử dụng của các đơn vị thành viên cập nhập khai thác tức thời. Sau đó, định kỳ (giờ, ngày, tháng…) các đơn vị thành viên sẽ truyền dữ liệu về trụ sở chính, tại đây dữ liệu sẽ được nhận vào các khay dữ liệu của từng đơn vị để tập hợp và lên báo cáo tổng hợp, báo cáo quản trị ….

Để thực hiện giải pháp này các đơn vị cần có kết nối Internet (ADSL, Dial-up…).

Ưu điểm: Hệ thống máy chủ, máy trạm không đòi hỏi cấu hình cao, không phụ thuộc nhiều vào đường truyền dữ liệu

Nhược điểm: Không có được dữ liệu tức thời (chỉ có số liệu để tổng hợp sau khi thực hiện truyền nhận)

 

TRUYỀN NHẬN TRỰC TUYẾN (ONLINE):

Tại trụ sở chính của doanh nghiệp cài phần mềm BRAVO đầy đủ (chương trình chạy và cơ sở dữ liệu). Tại các đơn vị thành viên chỉ cài chương trình chạy và dữ liệu sẽ được kết nối vào máy chủ đặt tại trụ sở chính. Khi đơn vị thành viên nhập liệu, lập tức số liệu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu đặt ở trụ sở chính. Tại bất kỳ thời điểm nào nhà quản lý cũng có thể xem được các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của từng đơn vị thành viên cũng như toàn bộ doanh nghiệp.

Để thực hiện giải pháp này doanh nghiệp phải có kết nối sử dụng Internet (ADSL, Leased line hoặc lập mạng VPN...) và kết hợp với quy trình làm việc giữa các bộ phận tham gia sử dụng phần mềm (ADSL, Leased line hoặc lập mạng VPN...), có hệ thống quản lý tin học.

Ưu điểm: Có được dữ liệu tức thời.

Nhược điểm: Cần hệ thống máy chủ đủ mạnh và phải có hệ thống bảo mật tốt. Đồng thời bị phụ thuộc nhiều vào đường truyền (về tốc độ, độ ổn định…).

KẾT NỐI ONLINE VÀ HỖ TRỢ OFFLINE KHI MẤT KẾT NỐI

Phương án được nghiên cứu để khắc phục nhược điểm của phương án Online (trường hợp khi bị mất đường truyền thì phần mềm tại các chi nhánh không thể hoạt động được). Phương án này sử dụng kỹ thuật đồng bộ dữ liệu do các lập trình viên BRAVO viết ra, cơ bản như sau: “Tại trụ sở chính” và “các chi nhánh” của khách hàng đều được cài đặt chương trình và cơ sở dữ liệu. Tại thời điểm có đường truyền kết nối giữa chi nhánh và trụ sở chính, phần mềm tại các chi nhánh sẽ lưu dữ liệu trực tiếp lên “server cài tại trụ sở chính”. Khi mất đường truyền, phần mềm tại các chi nhánh sẽ lưu tại cơ sở dữ liệu trên hệ thống nội bộ của mình. Sau khi thông đường truyền thì hệ thống sẽ tự động đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh vào trụ sở chính.