Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị sản xuất Bao bì

Dễ dàng tùy chỉnh hoặc thiết kế mở rộng modules, tính năng, nghiệp vụ quản lý trên hệ thống phần mềm...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị Xổ số Kiến thiết

Phần mềm ERP dành cho các đơn vị Xổ số kiến thiết (BRAVO 8R2 ERP-VN) trợ giúp cho doanh nghiệp giải...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị SX & KD Ô tô

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị Sản xuất & Kinh doanh ô tô là một giải pháp quản trị tổng thể

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị SX Bia, Rượu, NGK

Ngành thực phẩm – đồ uống (Bia – Rượu – NGK) ở Việt Nam đã có từ lâu nhưng phát triển nhanh trong hơn...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị SXKD Nội thất - Vật liệu Xây dựng

Giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO (ERP- VN) nhằm chia sẻ thông tin một cách hiệu quả thông...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị SXKD Thiết bị điện dân dụng

Hệ thống còn giải quyết các bài toán chuyên sâu đặc thù ngành như quản lý đấu thầu, quản lý chất lượng,...