Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị Sản xuất Bê tông thương phẩm

Doanh nghiệp Sản xuất Bê tông thương phẩm phải vừa đồng thời đáp ứng các nhu cầu sản xuất và đáp ứng...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị Kinh doanh Dịch vụ Vận tải

Với những đặc thù riêng của ngành như: Quản lý xe, quản lý tàu, quản lý Booking… thì nghiệp vụ QUẢN...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị sản xuất ván MDF

Hệ thống phần mềm được xây dựng trên quy trình khép kín từ khi tiếp nhận yêu cầu từ Khách hàng hoặc...

Phần mềm BRAVO ứng dụng trong các ngành nghề đặc thù khác

Phần mềm BRAVO có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu đặc thù của hầu hết các doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực