bravo-header
  • Sản phẩm/

Ứng dụng BRAVO trên website

Bắt kịp xu hướng này, BRAVO đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp cho phép nhà quản trị có ...

Hợp nhất dữ liệu

Với những tổng công ty, tập đoàn sau khi thực hiện việc tập hợp dữ liệu từ tất cả các ...

Liên kết phần mềm và các thiết bị khác

Phần mềm BRAVO có thể liên kết với hầu hết các hệ thống phần mềm quản lý khác nhau sử ...

Phần mềm quản lý khách sạn/resort BRAVO 7®PMS

Thiết kế theo tư tưởng “Hệ thống mở”, kết hợp sức sáng tạo giữa “công nghệ lập trình” và “hệ ...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị sản xuất ống thép

Phần mềm BRAVO 7 ứng dụng tại các DN sản xuất ống thép giúp quản lý và điều hành nhằm ...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị sản xuất thép xây dựng

Phần mềm BRAVO 7 (ERP-VN) tại các đơn vị sản xuất thép xây dựng được tùy chỉnh theo đặc thù ...