bravo-header
  • Sản phẩm/

Phần mềm BRAVO cho đơn vị ĐTKD Bất động sản và Xây dựng

Theo dõi quá trình đầu tư, xây dựng, phân phối, chăm sóc khách hàng của dự án.

Phần mềm BRAVO ứng dụng trong doanh nghiệp Dệt may

Theo một quy trình khép kín, cho phép sự liên kết và kế thừa dữ liệu giữa các bộ phận ...

Phần mềm BRAVO ứng dụng trong các ngành nghề đặc thù khác

Phần mềm BRAVO có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu đặc thù của hầu hết các doanh nghiệp ...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị Chứng khoán

Phần mềm BRAVO Securities đáp ứng đầy đủ yêu cầu của công tác tài chính - kế toán công ty ...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại đơn vị sản xuất Bao bì

Dễ dàng tùy chỉnh hoặc thiết kế mở rộng modules, tính năng, nghiệp vụ quản lý trên hệ thống phần ...

Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị Xổ số Kiến thiết

Phần mềm ERP dành cho các đơn vị Xổ số kiến thiết (BRAVO 8 ERP-VN) trợ giúp cho doanh nghiệp ...