Công văn số 2847/CV-BCĐ về việc phòng chống dịch COVID-19

Công văn nêu rõ các nội dung cần thực hiện dành cho Ủy ban nhân dân cấp Tỉnh thành phố khi có chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.


CV 5977_BTC-TCT hướng dẫn ND 41 về tiền Thuế TNDN Thuế GTGT

Nội dung liên quan đến gia hạn Thuế TNDN, Thuế GTGT tại Điều 3 Nghị định số 41/2020/NĐ-CP


Nghị Định 68/2020/NĐ-CP về quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định về quản lý Thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết


Nghị định 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ BHTNLĐ, BNN

Nghị định số 58/2020/NĐ-CP quy định mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ Bảo hiểm Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, ban hành ngày 27/05/2020