BRAVO hỗ trợ KH cập nhật các tính năng phần mềm theo NĐ15/2022/NĐ-CP

14 Tháng Hai, 2022

Nhanh chóng hỗ trợ cập nhật những chính sách mới trên phần mềm theo quy định hiện hành chính là một trong số những lợi thế nổi bật về dịch vụ để Khách hàng tin tưởng lựa chọn BRAVO trong suốt chặng đường hình thành và phát triển.

Gần đây Bộ tài chính đã Ban hành Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định về chính sách miễn, giảm thuế trong chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Để hỗ trợ khách hàng tốt nhất, BRAVO đã nhanh chóng cập nhật nội dung có liên quan của nghị định này trên hệ thống phần mềm. 

Một số nội dung quy định đáng chú ý tại Nghị định 15/2022/NĐ-CP bao gồm:

  1. Điều chỉnh giảm thuế GTGT đối với một số mặt hàng:

Ngoại trừ các mặt hàng hóa, dịch vụ được nêu rõ tại Phụ lục I, II, III của Nghị định tất cả các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Nghị định sẽ được điều chỉnh giảm. Cụ thể mức giảm được quy định như sau:

- Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm được điều chỉnh giảm thuế GTGT

- Cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm được điều chỉnh giảm thuế GTGT.

  1. Các khoản chi ủng hộ, tài trợ bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam thông qua các đơn vị nhận ủng hộ, tài trợ quy định tại khoản 2 Điều này của các Doanh nghiệp, tổ chức, cơ sở kinh doanh khác sẽ được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chiụ thuế của doanh nghiệp.
  2. Nghị định có hiệu lực bắt đầu từ ngày 01/02/2022.

Cách thức xử lý trên phần mềm BRAVO

Trên cơ sở nội dung của nghị định, để hỗ trợ cho các khách hàng đảm bảo được hoạt động SXKD được diễn ra thông suốt theo quy định mới, BRAVO đã xử lý cập nhật các nội dung của nghị định lên tính năng của phần mềm BRAVO. Cụ thể cách thức xử lý trên phần mềm và hướng dẫn khách hàng sử dụng như sau:

  • Tạo thêm mã thuế với thuế suất tương ứng 8%.
  • Khi lập hóa đơn, người dùng chọn mã thuế với thuế suất tương ứng 8%. Với hóa đơn nhiều loại thuế, khuyến cáo khách hàng tách các mặt hàng có thuế 8% ra một hóa đơn riêng.
  • Trên mẫu in hóa đơn, chương trình thể hiện đúng với thuế suất 8% như hướng dẫn trong công văn của Tổng cục thuế.
  • Trên bảng kê thuế đầu ra, hướng dẫn khách hàng khai báo danh sách mã thuế 8% vào chung nhóm thuế 10% để lên báo cáo bảng kê, tờ khai theo đúng quy định.
  • Bổ sung báo cáo bảng kê “Giảm thuế GTGT theo Nghị Quyết số 43/2022/QH15” và sẽ cập nhật cho khách hàng khi hoàn thiện.

Cùng với đó, BRAVO đã liên hệ với các Nhà cung cấp Hóa đơn điện tử để khai báo, sửa đổi dữ liệu tích hợp cho đồng bộ với phần mềm BRAVO.

Lưu ý: Việc xác định mặt hàng nào được giảm hay không đang phải phụ thuộc vào kế toán viên hoặc nhân sự phụ trách từ phía khách hàng.

Trên đây là các công việc chung cơ bản, ngoài ra thì các CBNV kỹ thuật sẽ hỗ trợ khách hàng sửa đổi chương trình để mặc định mặt hàng theo từng mức thuế được khai báo riêng, tùy theo nhu cầu và yêu cầu riêng của mỗi khách hàng.

Xem thêm:

>>> BRAVO hỗ trợ KH cập nhật các quy định của NĐ92 và NQ406 về giảm thuế GTGT

>>> Phân hệ quản lý Tài chính – Kế toán BRAVO