Kế toán Thuế trên phần mềm BRAVO 8

25 Tháng Bảy, 2019

Một công cụ cực kỳ quan trọng của Nhà Nước để quản lý nền kinh tế hiệu quả đó chính là Thuế. Thuế cũng là vấn đề mà các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, đòi hỏi doanh nghiệp phải chấp hành đúng các quy định về thuế cũng như vận dụng các quy định đó một cách chính xác, hợp lý trong quản lý, quản trị doanh nghiệp.

Việc lựa chọn ứng dụng các giải pháp phần mềm kế toán để trợ giúp công tác quản lý Thuế là xu hướng tất yếu của hầu hết các Doanh nghiệp hiện nay. Trong Phân hệ Kế toán – Quản lý tài chính thuộc giải pháp quản trị doanh nghiệp BRAVO 8, Kế toán Thuế là một phần hành quan trọng. Với cấu trúc là một phân hệ nằm trong hệ thống giải pháp phần mềm ERP, phân hệ Kế toán – Quản lý tài chính mà BRAVO cung cấp sở hữu nhiều ưu điểm mà những phần mềm kế toán đơn lẻ khác không có được.

Bài viết dưới đây, sẽ giúp bạn đọc có cái nhìn chuyên sâu về phần hành kế toán Thuế trên BRAVO 8.

1.     Sơ lược về một số loại Thuế phổ biến hiện nay theo Thông tư 200:

Thuế Giá trị gia tăng (Thuế GTGT) là thuế bán hàng, là phần chênh lệch giữa giá mua và giá bán hàng hóa. Có hai phương pháp tính thuế giá trị gia tăng:

  • Phương pháp khấu trừ:

Số thuế GTGT phải nộp = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào

  • Phương pháp trực tiếp:

Số thuế GTGT phải nộp = GTGT của hàng hóa * Thuế suất GTGT của hàng hóa đó.

Thuế tiêu thụ đặc biệt (tài khoản 3332) phản ánh số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Các mặt hàng được đánh thuế tiêu thụ đặc biệt như xăng, bia, rượu, thuốc lá… Thuế tiêu thụ đặc biệt được áp dụng cho các doanh nghiệp, tổ chức thuộc các thành phần kinh tế có sản xuất các mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bán ra ở thị trường Việt Nam.

Về phạm vi tính thuế thì mỗi mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt một lần, không phải chịu thuế tiêu thụ lần thứ hai khi lưu thông trên thị trường. Doanh nghiệp sản xuất những mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì khi bán hàng không phải nộp thuế giá trị gia tăng trên số sản phẩm đã chịu thuế tiêu thụ đặc biệt nữa. Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp theo công thức sau:

Khi tính thuế TTĐB phải chú ý sản phẩm thuộc diện chịu thuế TTĐB khi sản xuất ra sản phẩm này có sử dụng loại nguyên liệu đã nộp thuế TTĐB thì khi tính thuế tiêu thụ đặc biệt ở khâu sản xuất sau sẽ được khấu trừ thuế TTĐB đã nộp ở khâu trước (nếu có).

Thuế TTĐB phải nộp sẽ tính là:

Thuế xuất nhập khẩu (tài khoản 3333): Phản ánh số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, kể cả hàng hoá từ thị trường trong nước đưa vào khu chế xuất và từ khu chế xuất đưa ra thị trường trong nước.

Cách tính thuế xuất nhập khẩu phải nộp:

Thuế thu nhập doanh nghiệp (tài khoản 3334) phản ánh số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước. Đây là loại thuế trực thu, thu trên kết quả hoạt động kinh doanh cuối cùng của doanh nghiệp. Hiện tại thuế suất áp dụng cho thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%. Tất cả các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ có thu nhập đều phải nộp thuế. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập chịu thuế x Thuế suất thuế thu nhập

Thuế tài nguyên (tài khoản 3336) phản ánh số thuế tài nguyên phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước, gồm có thuế nhà đất, tiền thuê đất, thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác.

Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác (tài khoản 3339) phản ánh số phải nộp, đã nộp và còn phải nộp về các khoản phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác cho Nhà nước ngoài các khoản đã ghi vào các tài khoản từ 3331 đến 3338. Tài khoản này còn phản ánh các khoản Nhà nước trợ cấp cho doanh nghiệp (nếu có) như các khoản trợ cấp, trợ giá.

>>> Có thể bạn quan tâm:  Lịch nộp các loại báo cáo thuế năm 2019

2. Chi tiết về phần hành kế toán Thuế trên phần mềm BRAVO

Sau nhiều năm làm việc với hàng nghìn khách hàng và nắm rõ về các quy định về thuế, phần mềm Bravo ngày càng hoàn thiện và tối ưu hơn trong việc hỗ trợ người dùng nhập liệu, hạch toán các bút toán liên quan tới thuế cũng như hỗ trợ để tính toán ra các giá trị tiền thuế, tiết kiệm nhiều thời gian cho người sử dụng, đặt biệt trên các phiếu nhập mua, nhập khẩu:

Danh mục thuế GTGT dùng để khai báo, quản lý các loại hình thuế suất đầu ra, đầu vào.

Thông tin

 

Giải thích

Mã thuế

 

Mã loại hình thuế.

Tên loại thuế

 

Chú thích tên của mã thuế.

Loại thuế

 

Nhận hai giá trị: 1 - Thuế đầu vào, 2 - Thuế đầu ra.

Khấu trừ/Trực tiếp

 

Loại hình thuế GTGT đầu vào, nhận hai giá trị sau đây:

[1] - Thuế đầu vào được tính khấu trừ.

[0] - Thuế đầu vào được tính trực tiếp.

Lưu ý: Trong trường hợp “Loại thuế” là [2] thì giá trị của trường này luôn bằng [1].

Giá đã bao gồm thuế GTGT

 

Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT.

Thuế suất

 

% Thuế suất thuế GTGT.

Tài khoản thuế

 

Tài khoản hạch toán thuế.

Thuế suất thực tế

 

Chọn mã thuế suất thực tế. Mục này dùng để lên bảng kê thuế theo thuế suất.

Mã thuế liên quan

 

Dùng trong trường hợp doanh nghiệp xuất hóa đơn với chứng từ xuất trả lại nhà cung cấp, chứng từ này sẽ được kê khai ở bảng kê tương ứng với loại thuế được chọn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý:

Từ danh mục biểu thuế này người dùng định nghĩa toàn bộ thuế suất và loại hình thuế áp dụng phục vụ cho công tác hạch toán và tính toán tiền thuế cho mỗi loại tiện lợi và nhanh chóng.

Phiếu nhập mua hàng cho phép kê khai nhiều hóa đơn VAT trên cùng một chứng từ. Khi tích vào lựa chọn “Nhiều hóa đơn” thì chúng ta có thể nhập thông tin cho nhiều hóa đơn VAT liên quan vào Tab “Chứng từ đi kèm”. Lưu ý: thông thường thì mỗi lần mua chỉ có một hóa đơn của người bán, khi đó ta không chọn vào “Nhiều hóa đơn” mà nhập luôn các thông tin về hóa đơn ở ngay phần dưới màn hình nhập liệu.

Phiếu nhập khẩu còn cho phép theo dõi thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế môi trường của những vật tư hàng hóa đó (nếu có).

  • Thuế nhập khẩu: là số tiền thuế cho từng loại hàng hóa nhập khẩu. Tài khoản hạch toán thuế nhập khẩu được khai báo trong tham số hệ thống.
  • Thuế TTĐB: được tự động tính căn cứ vào thuế suất thuế TTĐB (được khai báo trong Danh mục vật tư – nếu có) của hàng hóa đó. Tài khoản hạch toán thuế TTĐB được khai báo trong tham số hệ thống.
  • Thuế môi trường: cũng được tự động tính dựa vào mức thuế của mỗi loại hàng hóa chịu thuế môi trường (được khai báo trong Danh mục vật tư – nếu có). Tài khoản hạch toán thuế môi trường được khai báo trong tham số hệ thống

  • Thuế GTGT hàng nhập khẩu (nếu có): Tài khoản có sẽ tự động hạch toán và được khai báo trong tham số hệ thống. Tên loại thuế được qui định bằng chữ N (ký hiệu cho nhập khẩu) như: N05, N10

Trên phần mềm Bravo, tất cả các chứng từ đều cho phép người dùng kê khai hóa đơn (chứng từ đính kèm).  

Đồng thời, bạn cũng chỉ cập nhật một lần hóa đơn và tổng số tiền trước thuế tương ứng của hóa đơn, không cần phải cập nhật nhiều lần chi tiết theo hạch toán.

Quản lý, lập và in hóa đơn hóa đơn điện tử từ phần mềm

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Hiện tại Bravo kết nối hóa đơn điện tử do “VNPT / VIETTEL / BKAV / THAI SON SOFT / SOFT DREAMS” cung cấp, thông tin khai báo nhà cung cấp hóa đơn điện tử.

Nghiệp vụ phát hành hóa đơn điện tử khi sử dụng:

Khi phát hành hóa đơn điện tử kết nối thành công tại màn hình hóa đơn của Bravo thể hiện trạng thái của hóa đơn đã phát hành hoặc chưa phát hành:

Ngoài ra, phần mềm còn có một số chức năng tự động hạch toán để hỗ trợ người sử dụng như:      

  • Kết chuyển thuế 133, 3331 cuối kỳ, khi thực hiện khóa sổ sẽ tự động chênh lệch giữa thuế GTGT đầu ra và thuế GTGT được khấu trừ để hạch toán từ 133 qua 3331 hoặc ngược lại).

  •  Chức năng hạch toán thuế vãng lai đối với những doanh nghiệp phát sinh doanh thu tại ngoại tỉnh khác với địa điểm đăng ký kinh doanh, người dùng phải hạch toán thuế vãng lai và nộp số tiền thuế này cho kho bạc của tỉnh phát sinh doanh thu vãng lai đó.
  • Chức năng hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp (20%), Một chức năng nhỏ trên chương trình hỗ trợ người sử dụng tự động hạch toán thuế TNDN phải nộp:

Cuối cùng, phần mềm Bravo tích hợp sẵn các báo cáo thuế như tờ khai thuế GTGT, bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào/bán ra, tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, bảng kê tình hình nộp thuế, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, bảng kê tình hình nộp thuế. theo mẫu của cơ quan thuế. Người sử dụng có thể dễ dàng kết xuất các báo cáo này dưới dạng excel, xml để chỉnh sửa hoặc nộp trực tiếp vào phần mềm HTKK của cục thuế, thay thế hoàn toàn cách làm thủ công bằng excel trước đây.

Quy trình báo cáo thuế trực tiếp từ phần mềm Bravo

Từ phần mềm kế toán Bravo, khi check nộp thuế thông qua HTKK của cơ quan thuế thì phần mềm ghi file xml vào đường dẫn HTKK (được khai báo đường dẫn lưu trữ trên phần mềm) từ đó kết xuất để nộp trực tuyến lên tổng cục thuế (theo hình). Nên việc nộp thuế nhanh chóng và tiện lợi.

Hệ thống báo cáo phần mềm Bravo rất đa dạng, phục vụ đầy đủ kế toán thuế nộp cơ quan nhà nước từ phần mềm.

Trong thời đại công nghệ 4.0, quản lý nhà nước, quản lý doanh nghiệp bằng công nghệ, phần mềm là một yếu tố xem như là bắt buộc. Vì vậy mà thay bằng quản lý hóa đơn chứng từ bằng giấy, các doanh nghiệp đã dần chuyển qua sử dụng hóa đơn điện tử, lập báo cáo thống kê hóa đơn chứng từ bằng excel dần chuyển qua thống kê bằng phần mềm. Phát huy những điểm mạnh trong những phiên bản trước cộng với những công nghệ hiện đại trong phiên bản mới, phần mềm Bravo 8 luôn lắng nghe, cải tiến và cập nhật những tính năng, những báo cáo đáp ứng theo các thông tư, nghị định thuế ban hành, giúp doanh nghiệp yên tâm mỗi kỳ báo cáo thuế.

Việc ứng dụng phần mềm Bravo sẽ giúp kế toán thuế rút ngắn thời gian nộp thuế cũng như hạn chế sai sót, mang lại hiệu quả tối đa cho các kế toán viên khi lập báo cáo nộp cho Tổng cục thuế.

Xem thêm:

>>> Kế toán giá thành trên phần mềm BRAVO 8.

>>> Kế toán tiền lương và thuế TNCN trên phần mềm BRAVO 8