Nhiều điểm mới trên module Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM) của BRAVO 8R3 (ERP-VN)

10 Tháng Tám, 2022

Bắt kịp xu hướng mới trong vấn đề Quản lý quan hệ khách hàng tại các Doanh nghiệp hiện nay, BRAVO đã nhanh chóng nghiên cứu và phát triển thêm trên phiên bản BRAVO 8R3 (ERP-VN). So với phiên bản cũ, phân hệ hệ Quản lý Quan hệ khách hàng (CRM) trên phiên bản mới được xem như là một sự “lột xác” toàn diện, hỗ trợ quản lý chuyên sâu và chi tiết hơn gấp nhiều lần.

Các tính năng mới của phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng trên phiên bản BRAVO 8R3 được thiết kế bám sát theo các bài toán quản lý thực tế tại khách hàng. Thực tế yêu cầu về việc quản lý quan hệ khách hàng tại hầu hết các doanh nghiệp sẽ cần phải giải quyết được các bài toán sau:

Bài toán Quản lý công việc Marketing:

 • Thu thập dữ liệu đầu mối, khách hàng tiềm năng từ các kênh triển khai chiến dịch Marketing như: Facebook, Zalo, Website, các kênh khác…
 • Quản lý, thực hiện chiến dịch gửi Email Marketing, Chiến dịch gửi tin nhắn SMS Brandname
 • Quản lý chiến dịch Marketing
 • Thiết kế, lập chiến dịch khảo sát khách hàng (Web Survey)

Bài toán Quản lý công việc bán hàng

 • Quản lý thông tin khách hàng chính thức
 • Quản lý cơ hội bán hàng và các đối thủ cạnh tranh

Bài toán Quản lý công việc chăm sóc khách hàng

 • Lập chiến dịch chăm sóc khách hàng
 • Ghi nhận và xử lý giao dịch chăm sóc khách hàng, khiếu nại
 • Gửi email/tin nhắn chăm sóc khách hàng
 • Tích hợp tổng đài IP hoặc các hệ thống/phần mềm bổ trợ khác.

Bài toán Đáp ứng nhu cầu Quản lý cho các nhà quản trị

 • Việc truy xuất báo cáo đảm bảo thời gian nhanh chóng, mức độ chính xác cao
 • Hệ thống báo cáo đáp ứng cho yêu cầu quản trị phải được thiết lập đầy đủ và toàn diện.
 • Dòng dữ liệu đảm bảo lưu chuyển chính xác tới các bộ phận phòng ban liên quan khác.

1. Giới thiệu chung về Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng trên BRAVO 8R3 (ERP-VN)

Mặc dù chỉ là một phân hệ (module) nằm trong cả hệ thống phần mềm tổng thể BRAVO 8R3 (ERP-VN), nhưng phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng trên phiên bản mới hoàn toàn đáp ứng tính năng một cách toàn diện tương tự như những phần mềm CRM chuyên sâu tại thị trường hiện nay. Phần mềm là công cụ đắc lực trong việc trợ giúp nhân viên các bộ phận Marketing, Kinh doanh, Chăm sóc khách hàng. Ngoài ra với hệ thống báo cáo chuyên sâu, phần mềm cung cấp các dữ liệu cần thiết và quan trọng tới bộ phận Ban lãnh đạo, cũng như nhà quản lý một cách nhanh chóng và kịp thời; giúp cho doanh nghiệp có thể đưa ra những quyết định và chiến lược đúng đắn liên quan đến hoạt động quản lý quan hệ khách hàng.

Tổng quan giao diện Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)

Trên thực tế hệ thống “Quản lý quan hệ khách hàng” hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, quản lý và mở rộng tập khách hàng dễ dàng, nâng cao trải nghiệm khách hàng từ đó cắt giảm được chi phí bán hàng và gia tăng doanh thu, lợi nhuận của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phân hệ Quản lý Quan hệ Khách hàng cũng có khả năng kết nối tới các phân hệ khác trong hệ thống quản lý tổng như: “Quản lý Bán hàng”, “Tài chính Kế toán”.

2. Điểm mới của phân hệ Quản lý Quan hệ khách hàng trên phiên bản BRAVO 8R3

Trên phiên bản BRAVO 8R2 trước đây, phân hệ CRM chỉ chủ yếu đáp ứng xoay quanh bài toán quản lý bán hàng với một số chức năng cơ bản như Nhu cầu khách hàng, Phân loại khách hàng, Báo giá, chào hàng, Chăm sóc khách hàng. Tuy nhiên đến phiên bản BRAVO 8R3, dựa trên những xu hướng tính năng của các phần mềm CRM hiện nay cùng với những bài toán thực tế tại Khách hàng, Phân hệ CRM hiện tại cải tiến những tính năng mới liên quan đến 3 bài toán chính: Quản lý công việc Marketing, Quản lý công việc bán hàng và Quản lý công việc Chăm sóc khách hàng.

2.1. Tính năng hỗ trợ quản lý công việc Marketing

 • Tích hợp đa kênh tiếp thị bán hàng hiện đại nhằm tạo phễu thu nhập thông tin khách hàng và chăm sóc khách hàng như Facebook, Email, SMS Brandname, Zalo hay các giải pháp Chatbot, Landing Page trên Website của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ khai báo Email mẫu, tin nhắn mẫu (SMS), bộ câu hỏi chăm sóc/khảo sát khách hàng để sử dụng theo từng chiến dịch Marketing hoặc chiến dịch chăm sóc, khảo sát khách hàng.
 • Lập, theo dõi, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch, kênh tiếp thị Marketing và thống kê, đánh giá số lượng khách hàng, cơ hội bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng chính thức. Thống kê, phân tích để đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

2.2. Tính năng hỗ trợ quản lý công việc Bán hàng

 • Thu thập dữ liệu tự động từ các kênh tiếp thị hoặc cập nhật, quản lý thông tin khách hàng (Tên, Địa chỉ, Email, Điện thoại, Kênh tiếp thị, Chiến dịch Marketing...), cơ hội bán hàng (Khách hàng, nhu cầu sản phẩm...). Tự động kiểm tra và đình chỉ khi có sự trùng lặp khách hàng hoặc cơ hội bán hàng thu thập được từ nhiều kênh tiếp thị khác nhau. Chuyển thông tin khách hàng, cơ hội bán hàng cho nhân viên kinh doanh xúc tiến, theo dõi bán hàng.
 • Lập, theo dõi, đánh giá hiệu quả từng chiến dịch, kênh tiếp thị Marketing và thống kê, đánh giá số lượng khách hàng, cơ hội bán hàng, tỷ lệ chuyển đổi thành khách hàng chính thức. Thống kê, phân tích để đưa ra các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn.

2.3. Tính năng hỗ trợ quản lý công việc Chăm sóc Khách hàng

 • Lập, theo dõi, đánh giá kết quả các chiến dịch chăm sóc hoặc khảo sát khách hàng. Triển khai chiến dịch chăm sóc, khảo sát khách hàng thông qua tích hợp Email Marketing, SMS BrandName,... Cập nhật giao dịch chăm sóc, khảo sát khách hàng theo từng chiến dịch.

Giao diện cập nhật giao dịch chăm sóc khách hàng

 • Cập nhật yêu cầu/khiếu nại của khách hàng. Theo dõi trạng thái, kết quả xử lý yêu cầu/khiếu nại khách hàng. Chăm sóc và ghi nhận kết quả, mức độ hải lòng của khách hàng.
 • Có khả năng tích hợp với các hệ thống phần mềm khác như Tổng đài VoIP.

3. Hệ thống Báo cáo đáp ứng bài toán quản trị

Các báo cáo quan trọng được thiết lập trên phân hệ Quản lý quan hệ Khách hàng gồm có:

 • Báo cáo tổng hợp chiến dịch Marketing: Cho phép doanh nghiệp theo dõi được các chiến dịch marketing đã phát sinh trong khoảng thời gian chạy báo cáo về doanh thu kỳ vọng, ngân sách, số lượng đầu mối thu được, số lượng email/tin nhắn đã gửi,…
 • Báo cáo tăng trưởng khách hàng theo chiến dịch: Cung cấp góc nhìn tổng quan về sự tăng trưởng khách hàng qua các chiến dịch marketing, từ đó có thể đưa ra các phán đoán, quyết định hợp lý hơn.
 • Báo cáo thống kê số lượng khảo sát: Giúp theo dõi số lượng đối tượng tham gia khảo sát theo từng chiến dịch khảo sát khách hàng.
 • Báo cáo Phân tích kết quả khảo sát: theo dõi số lượng, tỷ lệ các câu trả lời của đối tượng tham gia khảo sát theo từng câu hỏi của bộ câu hỏi khảo sát.
 • Báo cáo tổng hợp cơ hội bán hàng: theo dõi thông tin về cơ hội bán hàng đã phát sinh trong một khoảng thời gian như trạng thái của cơ hội, tỷ lệ thành công, giá trị của cơ hội,…

Giao diện theo dõi tổng hợp các báo cáo hoạt động Xúc tiến bán hàng

 • Báo cáo Phân tích cơ hội bán hàng giữa các kỳ: phân tích số lượng cơ hội bán hàng, tỷ lệ tăng trưởng giữa kỳ này và kỳ trước, có thể lựa chọn nhóm theo các loại: Theo loại khách hàng, theo trạng thái cơ hội và theo nhân viên quản lý.
 • Báo cáo tổng hợp giao dịch chăm sóc khách hàng: cho phép theo dõi tổng hợp số lượng giao dịch chăm sóc khách hàng theo từng loại như: Giải quyết khiếu nại, Chăm sóc khách hàng định kỳ, Chăm sóc khách hàng sau khi mua sản phẩm,…
 • Báo cáo phân tích kết quả chăm sóc khách hàng: Phân tích chất lượng các giao dịch chăm sóc khách hàng theo từng tiêu chí đánh giá như: Thái độ của khách hàng sau khi được chăm sóc, chất lượng của sản phẩm/dịch vụ, chất lượng công việc của nhân viên.

Thực tế trong quá trình triển khai, với khả năng tùy chỉnh linh hoạt nhờ kiến trúc 3 lớp của phần mềm, cán bộ kỹ thuật của BRAVO có thể dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu đặc thù về bài toán quản trị trong mỗi doanh nghiệp.

Chi tiết các tính năng mới trên BRAVO 8R3 (ERP-VN), cập nhật TẠI ĐÂY.