Bảo mật quyền truy cập thông qua việc đăng ký Passcode cho thiết bị Client

24 Tháng Hai, 2021

Đề cao tính bảo mật là yếu tố quan trọng hàng đầu BRAVO hướng đến cho khách hàng khi sử dụng phần mềm. Do vậy, để ngăn chặn sự xâm phạm danh tính và đảm bảo chỉ những người dùng được xác minh, các thiết bị đáng tin cậy mới có thể truy cập phần mềm, BRAVO phát triển tính năng đăng ký máy Client sử dụng phần mềm (Đăng ký passcode) trên BRAVO 8.

Ai cũng biết rằng User/Password là một hình thức bảo mật cơ bản và phổ biến đối với người dùng Internet. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của hình thức này là việc cùng một User/Password đó, người dùng có thể sử dụng trên các thiết bị khác nhau. Do đó, chỉ cần sơ xuất để lộ thông tin này, người khác có thể dễ dàng truy cập vào tài khoản của bạn.

Phương án giải quyết trên phần mềm

Để khắc phục bài toán trên, BRAVO đã phát triển tính năng bảo mật thông qua việc đăng ký Passcode cho thiết bị Client. Đây chính là cấp độ bảo mật thứ 2 cho khách hàng khi sử dụng phần mềm BRAVO. Passcode giúp máy chủ cơ sở dữ liệu định danh phần cứng của các thiết bị Client và tiến hành chia sẻ thông tin.

Trong trường hợp thiết bị truy cập chưa được quản trị viên hệ thống cơ sở dữ liệu cấp phép truy cập phần mềm BRAVO, màn hình sẽ hiện thông báo như sau:

Hình 1: Màn hình hiển thị thông báo thiết bị đăng nhập chưa được cấp phép truy cập phần mềm BRAVO

Cách đăng ký passcode truy cập sử dụng phần mềm BRAVO

Để truy cập sử dụng phần mềm BRAVO, người dùng cần tiến hành đăng ký passcode như sau:

Từ màn hình thông báo hiện ra (Hình 1), click "Cập nhật thông tin đăng ký truy cập cho máy tính lên CSDL và chờ quản trị viên phê duyệt cấp phép". Chỉ với thao tác click này, hệ thống sẽ tự động gửi yêu cầu đến cơ sở dữ liệu và quản trị viên sẽ thực hiện cấp phép.

Hình 2: Click vào đường link trong khung để đăng ký cấp quyền truy cập

Trong trường hợp bị lỗi hệ thống (không thể yêu cầu tự động), người dùng có thể chủ động thực hiện yêu cầu cấp phép bằng hình thức thủ công: Sao lưu thông tin đăng ký ở phía trên ra file và trực tiếp chuyển đến cho quản trị viên hệ thống để xin cấp phép truy cập cho thiết bị.

Hình 3: Trường hợp hệ thống lỗi, thực hiện đăng ký theo hình thức thủ công

Thông qua tính năng đăng ký Passcode cho thiết bị Client, doanh nghiệp kiểm soát được các thiết bị đáng tin cậy, đã được xác minh mới có quyền truy cập sử dụng phần mềm BRAVO. Từ đó, giúp tăng cường tính bảo mật hệ thống và kiểm soát quyền truy cập của người dùng cũng như các hoạt động trên mọi thiết bị.

Xem thêm các cập nhật mới nhất của BRAVO 8 ERP-VN TẠI ĐÂY.

Có thể bạn quan tâm: Tính năng tự động khóa màn hình làm việc trên phần mềm BRAVO