BRAVO 8 được xây dựng để phục vụ bài toán quản trị đa ngành nghề

09 Tháng Bảy, 2018

Sản phẩm mới ra mắt, phần mềm BRAVO 8 ERP-VN được xây dựng từ góc nhìn Quản trị tổng thể doanh nghiệp, đáp ứng bài toán quản trị đa ngành nghề.

Trong xu hướng “thế giới phẳng”, thông tin chính là tài sản quan trọng của doanh nghiệp. Cơ hội có được thông tin và có được nó một cách nhanh nhất, chính xác nhất sẽ là chìa khóa thành công của mỗi doanh nghiệp.

Chính vì vậy, việc áp dụng các giải pháp phần mềm vào quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Phần mềm sẽ giúp các nhà quản trị luôn có được những thông tin chính xác, kịp thời về tình hình hoạt động của doanh nghiệp thông qua các công cụ thống kê, phân tích và khả năng truy xuất, tra cứu mọi lúc, mọi nơi với dữ liệu phát sinh theo thời gian thực.

Phần mềm BRAVO 8 xây dựng theo mô hình chuẩn ERP

Khi tìm hiểu khái niệm về ERP, có rất nhiều định nghĩa được đưa ra, tuy nhiên, người dùng có thể hiểu bản chất của Phần mềm ERP (Enterprise Resources Planning) là một mô hình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động kinh doanh, thu thập dữ liệu, lưu trữ, phân tích, diễn giải. Một giải pháp ERP tích hợp bao gồm cả phần mềm và hoạt động tư vấn với nhiều chức năng được ứng dụng cho việc: quản lý kế hoạch, chi phí sản xuất hay giao hàng, quản lý hàng tồn kho và mua hàng, tiếp thị và bán hàng, quản lý kho quỹ, kế toán…

Sản phẩm phần mềm mới của BRAVO được tạo lập trên cơ sở sử dụng công nghệ lập trình .NET framework 4.5 với cơ sở dữ liệu SQL Server. Khi đưa giải pháp ứng dụng vào vận hành trong doanh nghiệp thì mỗi bộ phận, phòng ban tham gia sử dụng phần mềm sẽ được phân quyền truy cập, thao tác dữ liệu và sử dụng tính năng cụ thể, rõ ràng nhằm đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu khi mà tất cả cùng sử dụng chung trên một hệ thống phần mềm.

 

Cấu trúc của BRAVO 8 được xây dựng theo định hướng quản trị tổng thể

>> Tổng quan về phần mềm quản trị doanh nghiệp BRAVO 8 (ERP-VN).

BRAVO 8 phục vụ bài toán đa ngành nghề

Kế thừa và phát triển từ kinh nghiệm tích lũy của những phiên bản trước, BRAVO 8 (ERP-VN) là một giải pháp quản trị tổng thể, được xây dựng để phục vụ bài toán đa ngành nghề. Các giao diện, biểu mẫu, báo cáo có thể linh hoạt tùy biến và khai báo cho phù hợp với mọi loại nghiệp vụ đặc thù của nhiều bộ phận, phòng ban khác nhau trong doanh nghiệp. Tư tưởng khi xây dựng các màn hình giao diện của BRAVO 8 không bị bó hẹp trong góc độ quản trị tài chính kế toán, mà theo hướng quản trị tổng thể. Khi đưa vào ứng dụng tại doanh nghiệp, BRAVO 8 hỗ trợ các nhà lãnh đạo quản lý tất cả nguồn lực của doanh nghiệp, trợ giúp các bộ phận liên quan thao tác nghiệp vụ, chia sẻ thông tin một cách hiệu quả.

>> Các phân hệ cơ bản của phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN).

BRAVO là phần mềm thiết kế theo yêu cầu, nên ngoài những phân hệ cơ bản thì các phân hệ khác như Quản lý bảo hành, Quản lý dịch vụ logistic… sẽ được bổ sung tùy thuộc vào yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.

Các phân hệ mới này sẽ được thiết kế thành một thể thống nhất có tính liên kết, kế thừa dữ liệu nhưng cũng có thể hoạt động tương đối độc lập, từng phân hệ sẽ gồm nhiều nghiệp vụ và chức năng nhỏ khác nhau.

 

Quy trình nghiên cứu và lập trình để tạo ra sản phẩm BRAVO 8 (ERP-VN)

Có thể bạn quan tâm:

>> Ra mắt BRAVO 8 ERP-VN, phiên bản đổi mới đáng kể về thiết kế và nâng cấp nhiều tính năng.

Yến TTH tổng hợp