Những điểm mới của Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán trên BRAVO 8

03 Tháng Mười, 2018

Với nhiều điểm mới được bổ sung, phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán thuộc giải pháp phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN) sẽ tiếp tục kế nhiệm BRAVO 7 làm trợ thủ đắc lực cho các bộ phận liên quan và Ban lãnh đạo.

Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán

Thời điểm hiện tại, Việt Nam đang trong quá trình điều chỉnh chế độ chính sách, vì vậy các biểu mẫu, sơ đồ hạch toán sẽ liên tục được thay đổi. Những phần mềm được thiết kế với hệ thống mở, mềm dẻo, linh hoạt đi kèm dịch vụ hỗ trợ chuyên nghiệp chính là công cụ giúp các đơn vị tiến đến mục tiêu tin học hóa doanh nghiệp.

Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán thuộc hệ thống giải pháp quản trị tổng thể doanh nghiệp BRAVO 8 khi được ứng dụng vào doanh nghiệp sẽ là trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp.

Từ đó, Ban lãnh đạo sẽ cho ra được các quyết định kịp thời, chính xác về khoản thu/ chi, đầu tư tài chính thông qua những hệ thống Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán, Báo cáo thuế… được lập.

Bài toán trong Quản lý Tài chính – Kế toán

Tại các doanh nghiệp, giám sát, theo dõi, quản lý chặt chẽ thu/ chi các quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng là hoạt động hết sức quan trọng. Đây cũng chính là vai trò của công tác “Quản lý Tài chính – Kế toán” trong mỗi doanh nghiệp.

Những điểm chính của khâu này gồm:

 • Kế toán vốn bằng tiền;
 • Kế toán mua hàng;
 • Kế toán bán hàng;
 • Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ;
 • Kế toán sản xuất, giá thành;
 • Kế toán thuế, tiền lương;
 • Kế toán chủ đầu tư;
 • Kế toán tổng hợp.

Khi doanh nghiệp quản lý tốt được dòng tiền của mình, sẽ góp phần tối ưu được các nguồn lực cần thiết khác, duy trì ổn định hoạt động sản xuất, đầu tư và sinh lời trong tương lai.

Quản lý Tài chính – Kế toán trên phần mềm BRAVO bao gồm đầy đủ các chức năng nghiệp vụ của hoạt động luân chuyển, giám sát tài chính kế toán trong doanh nghiệp.

Kế toán vốn bằng tiền

Bằng máy tính, người dùng có thể lập và in phiếu thu/chi/ủy nhiệm chi... Đồng thời, xử lý, theo dõi và hạch toán chi tiết đến từng đối tượng/ công trình/ hợp đồng bằng nhiều loại tiền từ: VND, USD,…

Các hạn mức tín dụng, khế ước đáo hạn, các khoản vay, lãi suất… cũng được giám sát trên phần mềm BRAVO, và cảnh báo đến người sử dụng nếu phát hiện thấy bất thường xảy ra thông qua loạt báo cáo: Sổ quỹ/ Sổ kế toán tiền mặt, Sổ tiền gửi, Sổ theo dõi các khoản vay…

Kế toán mua hàng

Kế thừa dữ liệu từ phân hệ “Quản lý mua hàng” hoặc tự tạo phiếu nhập mua/ bù trừ… Kế toán mua hàng sẽ quản lý tốt việc thanh toán công nợ với đầy đủ điều kiện tín dụng cho từng nhà cung cấp, tăng hiệu suất quản trị doanh nghiệp.

Các báo cáo quan trọng được lập là: Sổ theo dõi mua, Sổ chi tiết phải trả, Báo cáo công nợ phải trả theo hạn thanh toán…

Kế toán bán hàng

Tương tự, các tính năng tra cứu, kiểm soát và cảnh báo trên phần mềm BRAVO sẽ trợ giúp người dùng quản lý các khoản nợ và dòng tiền hiệu quả, đẩy nhanh việc thu tiền.

In, kết xuất các báo cáo quan trọng trong kế toán bán hàng như: Sổ theo dõi hàng bán, Sổ chi tiết phải thu, Báo cáo công nợ theo hạn thanh toán, Sổ tổng hợp phải thu,…

Kế toán tài sản, công cụ dụng cụ

Phần mềm BRAVO cho phép tính khấu hao theo nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, giúp nhà quản lý giám sát và sử dụng hiệu quả các thiết bị máy móc của doanh nghiệp.

In, kết xuất các báo cáo quan trọng: Sổ tài sản, Thẻ tài sản, Báo cáo khấu hao tài sản, Báo cáo phân bổ công cụ dụng cụ,…

Kế toán sản xuất, giá thành

Kết hợp nhiều phương thức để tính được giá thành sản phẩm công nghiệp/ công trình xây lắp/ đơn hàng, từ đấy tăng hiệu suất lao động trong doanh nghiệp.

Những báo cáo quan trọng gồm: Bảng phân bổ tiền lương / nguyên vật liệu / chi phí sản xuất chung, Bảng phân tích giá thành sản phẩm, ...

Kế toán thuế, tiền lương

Quản lý, lập và in hóa đơn bằng phần mềm và kết nối với các hệ thống hóa đơn diện tử. Quản lý khai báo các mức thuế VAT, sắc thuế  theo qui định của Nhà nước. Hạch toán các khoản thu nhập và chế độ về lương, phụ cấp, bảo hiểm cho CBNV theo từng nhóm, bộ phận,...

Kết xuất dữ liệu với các chương trình của Tổng cục thuế. Đồng thời, người dùng có thể theo dõi toàn bộ nghiệp vụ phát sinh, tiến độ thực hiện công trình/ dự án/ hợp đồng… từ phần mềm nhờ loạt báo cáo: Sổ chi phí đầu tư, Sổ chi phí ban quản lý dự án, Báo cáo thực hiện/ quyết toán, Báo cáo nguồn vốn,…

Kế toán tổng hợp

Kế toán tổng hợp kế thừa dữ liệu từ các phần hành khác và lập phiếu bổ sung “Phiếu kế toán khác”, “Phiếu bù trừ”, “Nhập phát sinh ngoài bảng”, đồng thời khai báo định nghĩa liên quan… Người dùng có thể xem và lập các báo cáo Tài chính, Sổ kế toán như: Bảng cân đối kế toán, Thuyết minh báo cáo tài chính, Sổ cái, Các báo cáo theo các hình thức ghi sổ khác nhau…

Điểm mới trong Quản lý Tài chính – Kế toán của BRAVO 8

Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán trên BRAVO 8 so với các phiên bản trước có bổ sung những điểm mới về bút toán khóa sổ và chứng từ (các tính năng chung mới ở chứng từ):

Phần mới bút toán khóa sổ

1. Khai báo bút toán khóa sổ

2. Hạch toán bút toán khóa sổ

1. Khai báo bút toán khóa sổ

- Hỗ trợ việc khai báo bút toán khóa sổ theo từng đơn vị cơ sở.

- Có thể kế thừa tất cả các bút toán từ tab Danh sách bút toán chung sang tab Danh sách bút toán riêng theo đơn vị cơ sở.

- Thêm cột "Thời điểm kết chuyển": Kết chuyển đầu kỳ và kết chuyển cuối kỳ.

- Thêm cột “Kết chuyển theo các chỉ tiêu/Đối tượng”: nếu tích chọn khi kết chuyển sẽ tập hợp theo đối tượng.

2. Hạch toán bút toán khóa sổ

- Thêm điều kiện lọc: Thời điểm kết chuyển. Lọc ra những bút toán có thời điểm kết chuyển theo điều kiện này.

- Chọn bút toán khóa sổ: Chỉ lọc ra các bút toán có thời điểm kết chuyển truyền vào và theo đơn vị cơ sở. Nếu không có bút toán nào khai báo riêng cho đơn vị cơ sở đó thì hiện lên các bút toán chung.

- Thực hiện khóa sổ: Xử lý thêm với tình huống Kết chuyển đầu kỳ, chỉ kết chuyển số dư đầu tại thời điểm đó.

Các tính năng chung mới ở các chứng từ

1. Các tính năng bổ sung mới trong khai báo danh mục chứng từ

 • Mỗi chứng từ đều có thể khai báo định dạng số chứng từ theo từng chứng từ hoặc nhóm chứng từ. (menu hệ thống\Danh mục chứng từ).
 • Khai báo ẩn hiện các thông tin: Công đoạn; Trung tâm chi phí; Vụ việc; Mã giao dịch (chỉ áp dụng với chứng từ kế toán).
 • Khai báo trạng thái mặc định chứng từ theo từng User

2. Bài toán quản lý phát sinh theo vụ việc ở các chứng từ:

Mục đích là quản lý các phát sinh ở chứng từ theo vụ việc

 • Thêm mới danh mục vụ việc.
 • Danh mục loại giao dịch: Thêm nút tích theo dõi vụ việc.
 • Danh mục chứng từ: Khai báo ẩn hiện thông tin vụ việc đầu phiếu/ chi tiết/không hiển thị

3. Các tính năng bổ sung mới Explorer

 • Hiển thị thêm panel nhóm dữ liệu theo các tháng trong năm hiện tại.
 • Hiển thị thêm các cột người lập phiếu, ngày tạo.
 • Hiển thị thêm thông tin “Chi tiết phiếu xuất theo phiếu nhập”; tab Duyệt chứng từ.
 • Tính năng “Đánh số chứng từ”.

4. Các tính năng mới chung ở Editor các chứng từ

5. Chức năng lấy dữ liệu từ panel trên các chứng từ

6. Bài toán duyệt chứng từ:

Mô tả: Quản lý duyệt chứng từ theo quy trình, gồm các bước như sau:

 • Bước 1: Khai báo sử dụng hay không sử dụng quy trình duyệt tại tham số hệ thống: M_UsingApprovalProcess
 • Bước 2: Khai báo quy trình duyệt chứng từ
 • Bước 3: Khi thêm mới chứng từ: Chương trình đã gắn luôn quy trình duyệt tương ứng với chứng từ dó. Các thông tin về các bước duyệt sẽ được hiển thị ở tab ‘Duyệt chứng từ” ở explorer.
 • Bước 4: Bước duyệt chứng từ: từ Explorer của chứng từ tích chọn các chứng từ cần duyệt > Click vào chức năng duyệt ở thanh công cụ > thực hiện chức năng duyệt sau đó xem kết quả ở tab Duyệt chứng từ ngoài Explorer.

7. Định dạng các cột tiền theo mã tiền tệ

- Trên các chứng từ, hiển thị số thập phân ở các cột tiền được định dạng theo mã tiền tệ của chứng từ. Số thập phân hiển thị được khai báo trong danh mục tiền tệ tương ứng với từng đồng tiền.

8. Làm tròn tiền theo mã tiền tệ

- Trên các chứng từ, khi người dùng sửa lại cột thành tiền (số lượng * đơn giá) hoặc tiền thuế chương trình sẽ cho phép sửa trong giới hạn làm tròn. Giới hạn làm tròn được khai báo trong danh mục tiền tệ tương ứng với từng đồng tiền.

- Với các chứng từ kế toán PC, BN khi tài khoản tiền có tích theo dõi ngoại tệ, chứng từ phát sinh ngoại tệ sẽ không cho sửa lại cột ô tiền hạch toán.

9. Chức năng đánh số chứng từ

Khi nhập liệu việc tăng số chứng từ có thể không tuần tự hoặc người dùng muốn đánh lại nhóm các chứng từ theo định dạng riêng, có thể sử dụng tính năng đánh số chứng từ ở ngoài màn hình Explorer của các chứng từ.

Với phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán BRAVO, doanh nghiệp sẽ luôn chủ động và kiểm soát tốt dòng tiền của mình, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng sinh lợi từ các hoạt động đầu tư…

Tìm hiểu chi tiết về Phân hệ Quản lý Tài chính – Kế toán (BRAVO) tại đây.

Có thể bạn quan tâm:

>> Nhiều điểm mới nổi bật về Quản lý Mua hàng trên phần mềm BRAVO 8.

Yến TTH tổng hợp