bravo-header

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả với 11 phân hệ trên BRAVO 8 và hơn thế nữa

31 Tháng Bảy, 2018

Tìm hiểu 11 phân hệ cơ bản trên phần mềm BRAVO 8 (ERP-VN) và khả năng mở rộng thêm các modules theo đặc thù từng doanh nghiệp.

BRAVO 8 (ERP-VN) là một giải pháp quản trị tổng thể, hỗ trợ các nhà lãnh đạo trong việc quản lý tất cả các nguồn lực của doanh nghiệp (nhân lực – tài lực – vật lực), trợ giúp tất cả các bộ phận thao tác nghiệp vụ và chia sẻ thông tin một cách hiệu quả. Bài giới thiệu 11 phân hệ trong BRAVO 8 sau đây sẽ giúp bạn đọc có được hình dung tổng quan nhất.

 

Ứng dụng phần mềm BRAVO trong doanh nghiệp

1. Quản lý quan hệ khách hàng

Khách hàng là người quyết định đến sự tồn vinh của một sản phẩm trên thị trường. Có được khách hàng đã khó, việc giữ chân khách hàng và khiến họ trung thành với những sản phẩm của mình lại càng khó hơn. Bởi vậy, quản lý và phát triển mối quan hệ khách hàng – CRM là vấn đề các doanh nghiệp cần chú trọng và tập trung ngay từ ban đầu.

Quản lý quan hệ khách hàng là một phân hệ quan trọng trong hệ thống giải pháp quản trị doanh nghiệp BRAVO 8 (ERP-VN). Khi ứng dụng tại doanh nghiệp, bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi lớn từ quá trình phần mềm hỗ trợ tìm kiếm, theo dõi và quản lý khách hàng hiệu quả. Đồng thời, nhà quản lý được sở hữu các công cụ hỗ trợ chuyên sâu như: thống kê, phân tích và đánh giá tình hình kinh doanh, xác định hiệu quả công việc của nhân viên...

Kết nối chặt chẽ với các phân hệ: “Quản lý Bán hàng”, “Quản lý sản xuất” và “Quản lý Tài chính – Kế toán”.

2. Quản lý bán hàng

Nếu như hành vi mua hàng của khách hàng được quyết định bởi chất lượng sản phẩm/ dịch vụ tốt thì việc đảm bảo doanh số và doanh thu thu về được kiểm soát chặt chẽ và chính xác phụ thuộc không nhỏ do quản lý bán hàng quyết định (quản lý từng đơn hàng bán).

Theo thời gian, quản lý đơn hàng theo phương thức truyền thống đã trở nên kém phù hợp (tốn thời gian, hoạt động chồng chéo), chậm tiến độ. Sự hỗ trợ của công nghệ dường như khiến mọi việc trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Phân hệ Quản lý bán hàng thuộc BRAVO 8 (ERP-VN) là một minh chứng.

Với Quản lý bán hàng BRAVO, bộ phận kinh doanh, bộ phận kế toán có thể theo dõi quản lý doanh thu và các khoản nợ một cách chặt chẽ, chính xác nhất. Nhà lãnh đạo cũng nắm bắt tình hình tiêu thụ tức thời để đưa ra các quyết định kịp thời.

Kết nối các phân hệ: “Quản lý quan hệ khách hàng”, “Quản lý bán lẻ”, “Quản lý hàng tồn kho”, “Quản lý Tài chính – Kế toán”.

3. Quản lý bán lẻ (POS)

Mở các chuỗi cửa hàng bán lẻ đều là xu thế của các nhà kinh doanh ngày nay. Bán lẻ giúp gia tăng lợi nhuận, quét vùng khách hàng, giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh… nhưng bên cạnh đó còn tiềm ẩn những rủi ro mà nhà kinh doanh phải đau đầu khi quản lý chúng.

Phân hệ Quản lý bán lẻ (POS) BRAVO hỗ trợ thực hiện công việc và kiểm soát toàn bộ quy trình bán lẻ tại cửa hàng, quầy hàng như: Xây dựng hệ thống danh mục; Thiết lập bảng giá, chính sách chiết khấu, ưu đãi dành cho khách hàng; Cập nhật hóa đơn bán lẻ; Tổng hợp hóa đơn bán lẻ… Doanh nghiệp có thể quản lý hệ thống phân phối bán lẻ các sản phẩm hàng hóa của mình.

Liên kết các phân hệ: “Quản lý quan hệ khách hàng”, “Quản lý bán hàng”, “Quản lý hàng tồn kho” và “Quản lý Tài chính – Kế toán”.

4. Quản lý mua hàng

Mua hàng là bước cơ sở, cung cấp đầu vào để phục vụ các khâu tiếp theo trong quy trình sản xuất kinh doanh. Tầm quan trọng của quản lý mua hàng trong doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp thương mại là rất lớn, thậm chí là yếu tố sống còn của doanh nghiệp thương mại.

Phân hệ Quản lý mua hàng BRAVO được xây dựng trên cơ sở quy trình mua hàng hóa/ vật tư và quản lý công nợ từ thực tế vận hành các doanh nghiệp. Nó cho phép quản lý việc mua hàng với nhiều tiêu thức khác nhau và theo dõi khoản nợ phải trả của từng đối tượng/hợp đồng/đơn hàng...  Nhà quản lý có thể lập kế hoạch mua hàng, thanh toán các khoản nợ cho nhà cung cấp được đầy đủ, đúng hẹn và chính xác ngay trên phần mềm.

Liên kết các phân hệ: "Quản lý hàng tồn kho", “Quản lý Tài chính – Kế toán”.

5. Quản lý hàng tồn kho

Hàng tồn kho là cầu nối giữa quản lý sản xuất và tiêu thụ. Nên kiểm soát hàng tồn kho luôn là vấn đề đặt lên hàng đầu trong quản trị sản xuất tác nghiệp.

Phân hệ quản lý hàng tồn kho trong BRAVO 8 trợ giúp doanh nghiệp theo dõi, cập nhật tình hình tồn nhập xuất hàng hóa trong kho mà doanh nghiệp nắm giữ; kiểm soát về giá trị, số lượng vật tư, hàng hóa tồn kho, việc luân chuyển, sử dụng vật tư, tránh thiệt hại trong lưu trữ. Lập và kiểm soát phiếu nhập/xuất vật tư, hàng hóa trong sản xuất và lưu thông.

Hệ thống quản lý hàng tồn kho được chia thành các phần sau: nhóm danh mục hàng tồn kho, quản lý nhập kho và quản lý xuất kho.

Quản lý hàng tồn kho liên kết các phân hệ: “Quản lý mua hàng”, “Quản lý bán hàng”, “Quản lý sản xuất” và “ Quản lý Tài chính – kế toán”.

6. Quản lý tài sản cố định

Tài sản cố định là những tư liệu lao động chủ yếu tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và gắn liền với doanh nghiệp trong suốt quá trình tồn tại. Phân hệ quản lý tài sản cố định BRAVO hỗ trợ các bộ phận hành chính, cơ điện, kỹ thuật và sản xuất quản lý hệ thống nhà xưởng, văn phòng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (gọi chung là thiết bị, tài sản)… của doanh nghiệp. Hiệu quả giúp làm giảm tối đa tình trạng hỏng hóc, thiệt hai, nâng cao năng suất và hiệu quả của hoạt động khai thác, vận hành tài sản, thiết bị của doanh nghiệp.

Cụ thể các công việc:

  • Đăng ký tài sản, công cụ dụng cụ (trợ giúp quản lý từ thông tin hồ sơ tài sản/thiết bị, đến kế hoạch bảo dưỡng tài sản/thiết bị).
  • Kiểm soát việc chuyển đổi, biến động, bảo dưỡng, thanh lý… của tài sản - CCDC.
  • Lập kế hoạch tính khấu hao, bão dưỡng, trích khấu hao, hạch toán tài sản - CCDC (cảnh báo và theo dõi thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa tài sản/ thiết bị; cập nhật và tra cứu nhật trình, nhật ký vận hành của thiết bị).

Liên kết và kế thừa dữ liệu với các modules: “Kế toán Tài sản”, “Quản lý kho” và “Quản lý sản xuất”.

7. Quản lý nhân sự - Tiền lương

Quản lý nhân sự - Tiền lương là một phân hệ quan trọng trong BRAVO 8 (ERP-VN).

Đối với hoạt động quản lý nhân sự, hệ thống được chia thành các phần: Tuyển dụng, đào tạo, quản lý nhân sự, quản lý đồng phục, đánh giá nhân viên, quản lý nghỉ việc, trong mỗi phần lại gồm nhiều chức năng nhỏ cụ thể.

Quản lý nhân sự BRAVO sẽ quản lý theo quy trình Ứng viên -> Nhân viên và cuối cùng là nghỉ việc. Quản lý hồ sơ ứng viên, theo dõi quá trình tuyển dụng từ lúc phỏng vấn cho tới khi đạt yêu cầu, Quản lý hồ sơ cá nhân cán bộ nhân viên, quá trình đào tạo, công tác, khen thưởng, kỷ luật tại công ty. Quản lý các công việc, tài sản phải bàn giao trước khi nghỉ việc…

Hệ thống quản lý lương được chia thành các phần: quản lý HĐLĐ, quản lý chấm công, các khai báo thang bậc, công thức tính lương, công thức tính thuế thu nhập cá nhân.

Quản lý lương BRAVO là một quy trình từ quản lý hợp đồng, các thang bậc lương cho đến việc quản lý công nhật và cuối cùng là tính lương cho từng CBNV.

Liên kết và chuyển số liệu sang phân hệ “Quản lý Tài chính – kế toán”.

8. Quản lý sản xuất

Phân hệ Quản lý sản xuất BRAVO cho phép khai báo các danh mục, công đoạn sản xuất, sản phẩm công trình, yếu tố chi phí…; cập nhật dữ liệu (điều chuyển công đoạn, dở dang sản phẩm…); tính giá thành và lên các báo cáo quản trị. Từ đó, giúp kết nối quy trình quản lý từ đơn đặt hàng bán hoặc kế hoạch kinh doanh; khai báo và quản lý BOM; hoạch định nhu cầu vật tư; cập nhật và kiểm soát tiến độ sản xuất; thống kê sản lượng theo kế hoạch sản xuất/lệnh sản xuất, vận hành quy trình kiểm tra/đánh giá chất lượng sản phẩm; kiểm soát tiêu hao vật tư,… giúp nhà quản trị kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả, năng lực hoạt động quản lý sản xuất của doanh nghiệp.

Liên kết và kế thừa dữ liệu từ  “Quản lý hàng tồn kho”, “Quản lý mua hàng”, “Quản lý bán hàng”, “Kế toán”.

9. Quản lý tài chính - kế toán

Tính năng quản trị của phân hệ Tài chính – kế toán thể hiện qua những điểm chính của phân hệ:  Kế toán vốn bằng tiền; Kế toán mua hàng; Kế toán bán hàng; Kế toán tài sản, CCDC; Kế toán sản xuất, giá thành; Kế toán thuế, tiền lương; Kế toán tổng hợp.

Quản lý tài chính - kế toán BRAVO 8 liên kết dữ liệu với các phân hệ khác, là trung tâm tiếp nhận, kiểm soát và cập nhật dữ liệu nhằm xử lý tài chính, quản lý nguồn tiền của doanh nghiệp. Nhà lãnh đạo nhìn vào kế hoạch tài chính và đưa ra quyết định kịp thời–chính xác về thu / chi, đầu tư tài chính thông qua hệ thống Báo cáo tài chính, Sổ sách kế toán, Báo cáo thuế.

Liên kết các phân hệ: “Quản lý bán hàng”, “Quản lý mua hàng”, “Quản lý sản xuất”, “Quản lý nhân sự tiền lương”…

 

Một số báo cáo tiêu chuẩn

10. Quản trị doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, công tác hoạch định và theo dõi thực hiện các mục tiêu về doanh thu, mua hàng, chi phí... là rất quan trọng. Phân hệ Quản trị doanh nghiệp gồm Quản trị kế hoạch (doanh thu/chi phí/sản xuất, …); Quản trị dòng tiền (luồng tiền ra/vào và các dự kiến thu chi…); Phân tích quản lý chi phí (kế hoạch chi tiêu và đảm bảo chi tiêu…); Lập phân tích báo cáo quản trị.

Khi kết nối dữ liệu hữu cơ với các phân hệ khác, phân hệ Quản trị doanh nghiệp BRAVO 8 là trung tâm cập nhật, xây dựng kế hoạch quản trị tài chính, doanh thu, chi phí cũng như tập hợp dữ liệu để lên hệ thống báo cáo quản trị cho doanh nghiệp.

Liên kết dữ liệu với các phân hệ khác để nhận, tổng hợp và phân tích số liệu.

11. Quản trị hệ thống phần mềm

Vai trò làm nền tảng hỗ trợ việc quản trị hệ thống cho các phân hệ khác trong hệ thống phần mềm ERP BRAVO. Các tính năng và chức năng trong “Quản trị hệ thống phần mềm” sẽ hỗ trợ việc khởi tạo và định nghĩa những tiêu chí sẽ sử dụng chung và quản lý toàn bộ việc bảo mật dữ liệu.

Người dùng được phân công phụ trách phần mềm sẽ thực hiện các thao tác quản trị, phân quyền và khai báo các tham số hệ thống chung.

Quản trị hệ thống phần mềm khai báo hệ thống và ảnh hưởng tới tất cả các phân hệ khác.

Trên đây là tổng quan về 11 phân hệ cơ bản trong phần mềm BRAVO 8. Ngoài ra, vì là một phần mềm customize, có thể hiệu chỉnh linh hoạt để đáp ứng đặc thù nghiệp vụ cũng như nhu cầu sử dụng của mỗi đơn vị khác nhau. Nên khi có yêu cầu phát sinh, cán bộ kỹ thuật BRAVO cũng có thể mở rộng thêm các modules theo yêu cầu đặc thù từng doanh nghiệp.

Có thể bạn quan tâm:

>> Loạt tính năng nổi bật của phiên bản phần mềm mới BRAVO 8.

Yến TTH tổng hợp