Bản tin BRAVO tháng 10 năm 2013

26 Tháng Mười Hai, 2013

Tự  động tìm và nâng cấp driver để  tăng hiệu suất hoạt động của  Windows:  http://dantri.com.vn/suc-manh-so/tu-dongtim-va-nang-cap-driver-de-tang-hieu-suat-hoat-dong-cuawindows-740959.htm

Tắt chức năng hiển thị  mật khẩu trong Windows 8 khi đăng nhập:  http://www.quantrimang.com.vn/tat-chuc-nang-hienthi-mat-khau-trong-windows-8-103561

8  cách  bảo  vệ  thông  tin  cá  nhân  đơn  giản  thời  đại  số: http://www.quantrimang.com.vn/8-cach-bao-ve-thong-tinca-nhan-thoi-dai-so-99602

>> Bản tin BRAVO tháng 9 năm 2013.