Tại sao doanh nghiệp cần sử dụng phần mềm ERP?

21 Tháng Bảy, 2015

Một phần mềm ERP, nó tích hợp những chức năng chung của một tổ chức vào trong một hệ thống duy nhất. Thay vì phải sử ...