Phần mềm BRAVO và bài toán tại công ty xổ số

04 Tháng Tư, 2019

Đặc điểm chung của các doanh nghiệp ngành Xổ Số là địa bàn, phạm vi sản xuất kinh doanh phân tán tại nhiều địa điểm, khu

Báo cáo tài chính và những lưu ý khi lập Báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

29 Tháng Ba, 2019

Những thông tin liên quan đến Báo cáo tài chính là vấn đề mà các nhà đầu tư hay chủ doanh nghiệp hết sức quan tâm.

Tìm hiểu thông tư 17/2018/TT-BLĐTBXH về việc Doanh nghiệp tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động

26 Tháng Ba, 2019

Ngày 17/10/2018, Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp được ban hành. Chúng

3 công việc quan trọng kế toán cần hoàn thành trong tháng 3/2019

22 Tháng Ba, 2019

Tháng 3 được xem là tháng “mệt mỏi” nhất đối với công việc của mỗi kế toán bởi những báo cáo quan trọng trong năm đều

Tính năng lên báo cáo hỗ trợ công tác quản trị của phần mềm BRAVO

20 Tháng Ba, 2019

Hệ thống báo cáo dành cho các nhà quản trị trên phần mềm BRAVO khá đa dạng và phong phú.

Tính năng quản lý Bảo hiểm xã hội của phần mềm BRAVO

28 Tháng Hai, 2019

Chính sách liên quan đến Bảo hiểm xã hội là một trong những nội dung mà người lao động và người sử dụng lao động hiện

Phần mềm BRAVO và bài toán tại các công ty sản xuất vật liệu xây dựng

27 Tháng Hai, 2019

Vật liệu xây dựng được coi là cầu nối của ngành công nghiệp - xây dựng. Sản xuất vật liệu xây dựng hiện có một số

Các quy định mới nhất về Thuế năm 2019

26 Tháng Hai, 2019

Các chính sách và quy định về Thuế hàng năm liên tục được thay đổi, đòi hỏi các Cán bộ chuyên môn trong ngành không ngừng

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2019

20 Tháng Hai, 2019

Tất cả các doanh nghiệp hoạt động đều cần tuân thủ các quy định của nhà nước, đối với kế toán, các thông tư về chế

Thuế thu nhập cá nhân và những thông tin cần nắm được

18 Tháng Hai, 2019

Đóng thuế là quyền và nghĩa vụ của mọi công dân vì thuế là nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước để đảm bảo các