Phần mềm BRAVO ứng dụng tại các đơn vị SXKD Thiết bị điện dân dụng

15 Tháng Chín, 2020

Phần mềm BRAVO đã được xây dựng để đáp ứng được bài toán quản lý mà các doanh nghiệp trong lĩnh vực SXKD Thiết bị điện

Phần mềm BRAVO hỗ trợ các đơn vị sản xuất ván MDF như thế nào?

14 Tháng Tám, 2020

Giải pháp phần mềm BRAVO 8 được thiết kế và sử dụng cho tất cả các bộ phận/ phòng ban trong Doanh nghiệp theo một quy

Phần mềm BRAVO hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp kinh doanh Dịch vụ Vận tải

28 Tháng Bảy, 2020

Dịch vụ vận tải là một ngành dịch vụ quan trọng trong cơ cấu tổng thể nền kinh tế quốc dân, đóng vai trò hỗ trợ,

BRAVO 8 ứng dụng tại doanh nghiệp SXKD Nội thất – VLXD

12 Tháng Sáu, 2020

Phần mềm BRAVO là hệ thống mở có khả năng tùy chỉnh theo yêu cầu nghiệp vụ của từng doanh nghiệp. Ngoài ra, với đội ngũ

BRAVO giải quyết bài toán Kết nối dữ liệu và Hợp nhất trong các tập đoàn lớn

14 Tháng Năm, 2020

Việc một phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quản trị các bộ phận riêng lẻ thì những

Kết nối với các hệ thống khác, lợi thế cạnh tranh cho phần mềm BRAVO

10 Tháng Tư, 2020

Phần mềm BRAVO cho phép thực hiện kết nối với hệ thống phần mềm thứ hai theo nhiều phương pháp khác nhau để đảm bảo tính

BRAVO 8 (ERP-VN) và bài toán thống kê sản xuất trong doanh nghiệp

08 Tháng Hai, 2020

Phần hành này sẽ quản lý các công việc liên quan đến các bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp như: lập kế hoạch sản xuất

Phần mềm BRAVO ứng dụng trên Website và App hỗ trợ cho bộ phận Kinh doanh

09 Tháng Giêng, 2020

BRAVO đã nghiên cứu và đưa ra giải pháp cho phép nhà quản trị có thể truy cập dữ liệu trên phần mềm BRAVO thông qua

Tại các đơn vị sản xuất bao bì, Phần mềm BRAVO được ứng dụng như thế nào?

02 Tháng Giêng, 2020

Ngành công nghiệp sản xuất bao bì với nhiều lĩnh vực bao gồm bao bì nhựa, carton/ giấy, bao bì kim loại và các loại khác.

Phần mềm BRAVO và những tính năng mở rộng giúp quản lý doanh nghiệp hiệu quả hơn

13 Tháng Mười Hai, 2019

Phần mềm BRAVO kết nối tất cả các nghiệp vụ, phòng ban, bộ phận trong doanh nghiệp vào một hệ thống đồng nhất, từ kế toán,