BRAVO 8 (ERP-VN) và bài toán thống kê sản xuất trong doanh nghiệp

08 Tháng Hai, 2020

Phần hành này sẽ quản lý các công việc liên quan đến các bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp như: lập kế hoạch sản xuất tháng, tạo phiếu giao việc (phiếu kế hoạch sản xuất)…

1. Sơ lược về thống kê sản xuất

Thống kê sản xuất là hoạt động thiết yếu, có vai trò cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp. Thống kê sản xuất sẽ cung cấp các thông tin thống kê trung thực, khách quan, chính xác, đầy đủ về tình hình diễn biến: SXKD, sử dụng vốn lao động, chi phí cùng kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Từ những báo cáo thống kê, nhà quản lý sử dụng để phục vụ công tác đánh giá, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách, xây dựng kế hoạch phát triển.

Trong doanh nghiệp sản xuất, từ các đơn hàng bán, các dự báo bán hàng, năng lực sản xuất của nhà máy, phòng Kế hoạch sẽ lên kế hoạch sản xuất. Tiếp đó, lập định mức sản phẩm để lên lệnh sản xuất, xuất kho NVL sản xuất tương ứng với lệnh sản xuất.

Thống kê sản xuất tiến hành sau quá trình sản xuất. Hoạt động nhằm đưa ra báo cáo về số liệu cụ thể cho việc theo dõi sản xuất, bao gồm: chất lượng sản phẩm (tỷ lệ lỗi, định mức tỷ lệ lỗi); năng lực sản xuất, hồ sơ sản xuất (sự cố xảy ra trong quá trình sản xuất), bảng lương sản phẩm; theo dõi tiến độ sản xuất dựa trên: theo dõi đơn hàng, theo dõi kế hoạch; và hồ sơ chạy máy (giờ chạy máy, lượng sản phẩm được sản xuất, thống kê sản phẩm lỗi, hỏng…).

2. BRAVO và phương án giải quyết bài toán thống kê sản xuất trong doanh nghiệp

Phần hành này sẽ quản lý các công việc liên quan đến các bộ phận sản xuất trong doanh nghiệp

Kế hoạch sản xuất tháng

Đây là một trong những công việc quan trọng hàng đầu cần phải thực hiện.

Thường các doanh nghiệp sẽ căn cứ vào báo cáo thống kê sản lượng bán của những tháng gần nhất và số thành phẩm tồn kho để lập kế hoạch sản xuất tháng của từng thành phẩm. Khi có kế hoạch sản xuất tháng sẽ tính toán ra dự toán tiêu hao nguyên vật liệu dựa trên định mức của sản phẩm.

Khi đã có những thông tin này thì các doanh nghiệp sẽ gửi dự toán nguyên vật liệu sang phòng mua hàng để đặt nguyên vật liệu. Quy trình này giúp thông tin liên lạc giữa các phòng ban luôn thông suốt và hiệu quả.

Đặc biệt, hệ thống BRAVO có các báo cáo thống kê được số lượng bán và số tồn kho… Đây là căn cứ để cán bộ kế hoạch lập kế hoạch và lên báo cáo dự toán nguyên vật liệu.

Phần mềm BRAVO hỗ trợ doanh nghiệp lên các báo cáo cần thiết theo nhu cầu thực tế của họ ví dụ như: Báo cáo dự toán tiêu hao nguyên vật liệu, Báo cáo kế hoạch sản xuất, Báo cáo số lượng sản xuất thực tế so với kế hoạch tháng…

Phiếu giao việc (hay một số doanh nghiệp gọi là phiếu kế hoạch sản xuất)

Để lên được phiếu giao việc hiện tại bộ phận kế hoạch đang dựa trên phiếu yêu cầu sản xuất từ phòng Marketing, phòng Xuất nhập khẩu, phòng Bán hàng đưa sang và số liệu tồn kho hàng ngày để lập phiếu giao việc. Phiếu giao việc này cũng vô cùng quan trọng với các doanh nghiệp và để lên được nó thường cần các dữ liệu từ nhiều nguồn như:

- Cần thừa hưởng được từ các phiếu yêu cầu sản xuất của bộ phận bán hàng để lập phiếu giao việc.

- Có báo cáo lên số tồn kho để bộ phận kế hoạch lập phiếu giao việc.

- Với một số doanh nghiệp thì mỗi phiếu giao việc là kế hoạch sản xuất của 1 máy, mỗi máy sẽ khai báo công suất sản xuất của từng sản phẩm để tính ra được thời gian dự kiến sản xuất.

Với phần mềm BRAVO, các thông tin này được thống kê để đưa ra những báo cáo sát với nhu cầu của từng doanh nghiệp nhằm đưa ra được phiếu giao việc hợp lý.

Phần mềm BRAVO thiết kế phiếu giao việc đủ các thông tin như: Ngày, số phiếu, máy, bộ phận, nội dung, Thứ tự sản xuất, mã lô, mã sản phẩm, tên sản phẩm, số lượng, công suất, số giờ dự kiến sản xuất, mã vật tư, tên vật tư, số lượng, đơn giá, thành tiền, nhà cung cấp, ghi chú.

BRAVO hỗ trợ các doanh nghiệp lên các báo cáo cơ bản như: Báo cáo tình hình tiêu thụ và tồn kho, Báo cáo tồn kho tạm tính, Báo cáo cơ cấu xuất bán, Báo cáo cơ cấu sản xuất…

Phiếu thống kê sản xuất:

Sau khi có phiếu giao việc, bộ phận sản xuất sẽ sản xuất dựa trên phiếu giao việc đó. Bộ phận thống kê sẽ thống kê lại số lượng sản xuất và thừa hưởng thông tin từ phiếu giao việc sang.

Phần mềm hỗ trợ việc thống kê các thông tin cần thiết cho việc quản lý của doanh nghiệp, thường 1 phiếu thống kê sản xuất sẽ có các thông tin cơ bản như sau: ngày, số phiếu, máy, ca sản xuất, mã nhân viên quản đốc, mã nhân viên KCS, nội dung, mã sản phẩm, tên sản phẩm, Seri, Số lượng từng loại,…

Một số báo cáo mà BRAVO hỗ trợ doanh nghiệp lên đó là: Báo cáo kết quả sản xuất theo máy, Báo cáo tồn kho tạm tính theo phiếu sản xuất, Báo cáo kết quả sản xuất so sánh với Kế hoạch sản xuất, Báo cáo kết quả sản xuất và xuất bán của hàng sản xuất theo phiếu yêu cầu sản xuất, Báo cáo phân tích kết quả sản xuất, Báo cáo nguyên nhân sai hỏng sản phẩm…

Phần mềm BRAVO là phần mềm tủy chỉnh sẽ linh động thiết kế theo nhu cầu của từng khách hàng với những bài toán cụ thể.

Theo Nội san BRAVO Focus số 48

Có thể bạn quan tâm:

>>> Phần mềm BRAVO ứng dụng trên Website và App hỗ trợ cho bộ phận Kinh doanh

>>> Xem và tải đầy đủ Nội san BRAVO Focus số 48