BRAVO giải quyết bài toán Kết nối dữ liệu và Hợp nhất trong các tập đoàn lớn

14 Tháng Năm, 2020

Nhu cầu Kết nối và truyền nhận dữ liệu trong các Tổng công ty, tập đoàn lớn

Với các doanh nghiệp lớn hay tập đoàn có nhiều chi nhánh, công ty con nằm ở nhiều tỉnh thành khác nhau, có thể sản xuất kinh doanh cùng một mặt hàng, dịch vụ hoặc cũng có thể đảm nhiệm những mảng sản xuất kinh doanh khác nhau. Doanh nghiệp không chỉ có nhu cầu quản lý, trao đổi thông tin trong nội bộ mỗi cơ sở, chi nhánh mà còn muốn thông tin được kết nối, truyền nhận giữa những cơ sở với nhau để lãnh đạo có thể xem được tổng thể tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Không chỉ đòi hỏi việc truyền nhận dữ liệu đồng bộ mà các công ty, tập đoàn lớn còn cần hợp nhất dữ liệu giữa các đơn vị thành viên để cuối cùng đưa ra báo cáo hợp nhất cho nhà quản trị về tình hình hoạt động chung của cả doanh nghiệp.

Việc một phần mềm quản trị tổng thể doanh nghiệp ngoài việc đáp ứng các yêu cầu quản trị các bộ phận riêng lẻ thì những yêu cầu liên quan đến tổng thể doanh nghiệp này cũng vô cùng cần thiết.

Nhu cầu Kết nối và truyền nhận dữ liệu trong các công ty, tập đoàn lớn

Hiện tại, phần mềm BRAVO có thể giải quyết bài toán này trên cả 2 cách:

Truyền nhận dữ liệu định kỳ (Offline)

Tại trụ sở chính và mỗi đơn vị thành viên của doanh nghiệp sẽ cài phần mềm BRAVO đầy đủ (chương trình chạy và cơ sở dữ liệu) trên hệ thống máy tính của mình. Dữ liệu sẽ được người sử dụng của các đơn vị thành viên cập nhập khai thác tức thời. Sau đó, định kỳ (giờ, ngày, tháng…) các đơn vị thành viên sẽ truyền dữ liệu về trụ sở chính, tại đây dữ liệu sẽ được nhận vào các khay dữ liệu của từng đơn vị để tập hợp và lên báo cáo tổng hợp, báo cáo quản trị ….

Với hình thức truyền nhận dữ liệu này thì hệ thống máy chủ, máy trạm không đòi hỏi cấu hình cao, không phụ thuộc nhiều vào đường truyền dữ liệu, do đó là sự lựa chọn của rất nhiều doanh nghiệp.

Truyền nhận dữ liệu trực tuyến (Online)

Tại trụ sở chính của doanh nghiệp cài phần mềm BRAVO đầy đủ (chương trình chạy và cơ sở dữ liệu). Tại các đơn vị thành viên chỉ cài chương trình chạy và dữ liệu sẽ được kết nối vào máy chủ đặt tại trụ sở chính. Khi đơn vị thành viên nhập liệu, lập tức số liệu sẽ được lưu vào cơ sở dữ liệu đặt ở trụ sở chính.

Tại bất kỳ thời điểm nào nhà quản lý cũng có thể xem được các báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh của từng đơn vị thành viên cũng như toàn bộ doanh nghiệp.

Với hình thức truyền nhận dữ liệu trực tuyến thì doanh nghiệp có được số liệu ngay lập tức, nhưng cũng cần hệ thống máy chủ đủ mạnh và phải có hệ thống bảo mật tốt.

Việc lựa chọn hình thức truyền nhận dữ liệu nào là tùy thuộc và nhu cầu và khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất của khách hàng. BRAVO hoàn toàn có khả năng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng về kết nối với truyền nhận dữ liệu.

Phần mềm BRAVO thiết kế các chức năng “Khai báo công thức xác định loại trừ giao dịch nội bộ”. Cuối các kỳ trước khi lên báo cáo người sử dụng sẽ thực hiện chạy các chức năng này, hệ thống sẽ tự sinh ra “Các chứng từ tự động” với mục đích loại trừ giao dịch nội bộ. Đồng thời phần mềm BRAVO cho phép “Cập nhật dữ liệu phát sinh điều chỉnh” để điều chỉnh các giao dịch nghiệp vụ khác mà hệ thống không thể tự động, trên cơ sở đó hệ thống xử lý dữ liệu để lên các báo cáo tài chính hợp nhất.

Tùy thuộc vào yêu cầu của từng khách hàng cụ thể để phần mềm BRAVO hỗ trợ lên các báo cáo hợp nhất khác nhau, trong đó cơ bản là các báo cáo:

- Bảng cân đối kế toán hợp nhất

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất

- Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất

- Kế hoạch thu chi (của các đơn vị và toàn Tập đoàn)

- Báo cáo phân tích doanh thu và chi phí doanh nghiệp

Là phần mềm thiết kế mở, do đó sản phẩm của BRAVO có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu riêng của từng khách hàng. Ngoài ra, BRAVO cũng luôn đưa ra những phương án để khắc phục những nhược điểm trong một số cách thức triển khai. Ví dụ, để khắc phục những nhược điểm trong kết nối online thì giải pháp của BRAVO đó là: “Tại trụ sở chính” và “các chi nhánh” của khách hàng đều được cài đặt chương trình và cơ sở dữ liệu. Tại thời điểm có đường truyền kết nối giữa chi nhánh và trụ sở chính, phần mềm tại các chi nhánh sẽ lưu dữ liệu trực tiếp lên “server cài tại trụ sở chính”. Khi mất đường truyền, phần mềm tại các chi nhánh sẽ lưu tại cơ sở dữ liệu trên hệ thống nội bộ của mình. Sau khi thông đường truyền thì hệ thống sẽ tự động đồng bộ dữ liệu giữa các chi nhánh vào trụ sở chính”.

Ngoài những phân hệ chính, việc bổ sung thêm các phân hệ mở rộng như: Khả năng mở rộng phần mềm, Kết nối và truyền nhận dữ liệu, Hợp nhất dữ liệu, Ứng dụng BRAVO trên Website và App cho các thiết bị di động… Đã giúp BRAVO trở thành trợ thủ đắc lực trong việc quản trị của các doanh nghiệp.

Một trong những khách hàng lớn tiêu biểu của BRAVO là Tập đoàn Hòa Phát đã thực hiện triển khai Hợp nhất dữ liệu tập đoàn thành công. Hiện nay, khách hàng của BRAVO đa phần là các doanh nghiệp vừa và lớn, các tập đoàn do vậy đa số họ cần đến việc kết nối và truyền nhận dữ liệu nhiều đơn vị trong cùng Tập đoàn/ Tổng công ty như Tập đoàn Tân Á – Đại Thành, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO)…

Theo Nội san BRAVO Focus số 51

Có thể bạn quan tâm:

>>> Phân hệ Quản trị hệ thống phần mềm: Cái móng chắc cho giải pháp ERP hiệu quả

>>> Xem và tải đầy đủ Nội san BRAVO Focus số 51