Giá thành trong doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi

14 Tháng Mười Một, 2019

Mỗi doanh nghiệp đều có những quy trình riêng như ở hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi cũng vậy. Hãy cùng tìm hiểu tiếp bài toán “Giá thành trong doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi” qua bài viết dưới đây.

Đặc thù quản lý tại doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mỗi doanh nghiệp đều có những quy trình riêng như ở hầu hết các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi thì đặc điểm chu kỳ sản xuất ngắn, sản phẩm được sản xuất theo từng mẻ theo từng ngày, quy trình sản xuất gồm các công đoạn sau:

 • Công đoạn xử lý nguyên vật liệu chính trong công đoạn nghiền nguyên liệu thô.
 • Công đoạn trộn nguyên phụ liệu tạo ra thành phẩm.
 • Công đoạn đóng bao thành phẩm

Kho tái chế ngoài các thành phẩm cám dư thừa từ các mẻ sản xuất, còn chứa các sản phẩm lỗi, sản phẩm bị trả lại, hàng hết đát, cám tái, cám hồi… Các sản phẩm trong kho tái chế tùy vào mức độ chất lượng và dòng sản phẩm sẽ đưa vào sản xuất trên các mẻ cám tiếp theo. Việc đem sản phẩm hồi vào sản xuất cho các mẻ sản xuất tiếp theo, mẻ đó cũng có thể phát sinh hồi và đem sản xuất sản phẩm khác… Quy trình sản xuất này diễn ra liên tục không có kết thúc sẽ khiến việc tính giá thành bị vòng, khó có thể tính toán được.

Ở các doanh nghiệp đôi khi còn phát sinh một số trường hợp xuất sang bao, khi khách hàng có nhu cầu mua sản phẩm với quy cách này nhưng trong kho thiếu sản phẩm với quy cách đó và đang đóng với quy cách khác, sẽ phát sinh nghiệp vụ xuất sang bao đổi quy cách, có sử dụng thêm chi phí nguyên vật liệu là bao bì.

Một số vướng mắc mà các doanh nghiệp thường gặp phải trước khi có phần mềm

 • Vướng mắc trong công thức tính giá thành:
  • Chi phí phát sinh không giống nhau nên nếu việc phân bổ chung theo cùng hệ số làm cho việc đánh giá các chi phí cho các sản phẩm không chính xác.
  • Không phản ánh chính xác chi phí (621, 622, 627) cho từng sản phẩm
 • Vướng mắc về báo cáo:
  • Báo cáo thẻ giá thành tập hợp chi phí sản xuất trong tháng và báo cáo nhập xuất tồn phần nhập thành phẩm trong tháng xuất hiện tình trạng không khớp do cách tính giá thành không đúng.
  • Sau khi tính giá thành, giá trị giá thành không được áp thẳng vào giá trị phiếu nhập thành phẩm trong tháng mà tách dòng giá trị riêng, khiến khó theo dõi và kiểm tra số liệu nhập xuất tồn.
  • Chưa đáp ứng được nhu cầu đánh giá định mức kỹ thuật với thực tế phát sinh các chi phí của sản phẩm.

Phần mềm BRAVO xử lý bài toán giá thành tại đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi

Áp dụng phân bổ các chi phí

Xử lý các chi phí tính giá thành cho các sản phẩm như sau:

 • Đối với công đoạn nghiền nguyên liệu thô tạo ra nguyên vật liệu ép đùn, giá trị nguyên vật liệu ép đùn được chuyển từ chi phí nguyên liệu thô. Trên BRAVO xử lý trên phiếu xuất lắp ráp thực hiện đồng thời 2 nghiệp vụ xuất nguyên liệu thô và nhập nguyên vật liệu ép đùn và toàn bộ chi phí thô sẽ được chuyển qua cho sản phẩm ép đùn. Nguyên vật liệu ép đùn khi đưa vào sản xuất sẽ làm trên phiếu xuất kho và tính vào giá thành theo phương pháp trực tiếp.
 • Ngoài nguyên vật liệu ép đùn, các nguyên vật liệu khác như vi lượng khi xuất kho nguyên vật liệu cũng sẽ chỉ rõ việc xuất để sản xuất sản phẩm nào, làm căn cứ cuối tháng tính giá thành.
 • Các chi phí nhân công bộ phận sản xuất không xác định rõ cho sản phẩm nào sẽ được phân bổ cho các sản phẩm sản xuất trong tháng theo tỷ lệ của nguyên vật liệu chính
 • Chi phí sản xuất chung bao gồm chi phí tài sản, máy móc cho sản xuất, chi phí điện nước, chi phí xăng dầu, chi phí khác… cũng thực hiện phân bổ tương tự chi phí nhân công. Các chi phí đó dùng để sản xuất nhiều sản phẩm, nên cũng sẽ bổ cho các sản phẩm sản xuất trong tháng theo tỷ lệ phân bổ của nguyên vật liệu chính.

Sau khi tính được tổng giá trị giá thành trong tháng cho sản phẩm, chương trình sẽ tính ra giá thành đơn vị và áp thẳng lên phiếu thành phẩm trong kỳ, hỗ trợ việc theo dõi và kiểm soát số liệu kho dễ dàng, tường minh hơn.

Xử lý bài toán giá thành quay vòng

Trên BRAVO sẽ chỉ tập hợp và tính giá thành trên các sản phẩm hoàn thiện (đã đóng bao) trong kỳ, đối với xuất sang bao và nhập hồi trong kỳ sẽ có phương pháp tính và áp giá riêng:

 • Trường hợp xuất sang bao trên BRAVO sẽ sử dụng phiếu xuất lắp ráp, xuất mã thành phẩm sang bao, lượng bao bì dùng cho việc xuất sang bao và nhập thành phẩm nhập sang bao trên cùng một phiếu. Toàn bộ chi phí thành phẩm xuất sang bao và chi phí bao bì sẽ chuyển qua thành phẩm nhập sang bao. BRAVO thực hiện trên phiếu xuất lắp ráp chi phí phát sinh cho xuất sang bao sẽ chính xác so với việc tính thủ công.
 • Nhập bán thành phẩm hồi: bán thành phẩm hồi được theo dõi riêng tại kho tái chế, nên giá thành phẩm nhập hồi trong tháng có thể xác định (tương đối) dựa trên giá tồn trên kho tái chế. BRAVO xây dựng tính năng tự động áp giá nhập thành phẩm trong hồi theo giá tồn đầu trên kho tái chế (cho phép điều chỉnh giá áp nếu xác định lại). Việc áp giá cho phát sinh nhập bán thành phẩm hồi sẽ loại bỏ phát sinh nhập bán thành phẩm hồi vào tính giá thành, tránh việc xoay vòng khi tính giá thành, giá hồi áp dựa trên giá tồn trên kho tái chế là tương đối chính xác và người dùng có thể tự chỉnh giá cho phù hợp.
 • Tính giá thành cho các thành phẩm hoàn thiện nhập trong kỳ: tất cả chi phí phát sinh trong kỳ từ nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất chung đều được phân bổ cho thành phẩm hoàn thiện trong kỳ. Tuy nhiên, các chi phí đó còn bao gồm cả những chi phí cho các bán thành phẩm hồi trong tháng, trên BRAVO xử lý giảm trừ tự động giá thành nhập hồi trong tháng cho các sản phẩm nhập trong kỳ và giá thành của thành phẩm hoàn thiện không bị đúp phần chi phí bán thành phẩm hồi.

Hầu hết các vướng mắc về tính giá thành tại đơn vị sản xuất thức ăn chăn nuôi đều đã được xử lý hiệu quả khi ứng dụng phần mềm BRAVO.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai phần mềm cho rất nhiều doanh nghiệp, tập đoàn quy mô lớn tại Việt Nam 20 năm qua, đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết cùng giải pháp phần mềm được phát triển trên nền tảng công nghệ tiên tiến và không ngừng được hoàn thiện, BRAVO đã đang và sẽ luôn nỗ lực giải quyết nhiều bài toán khó cho khách hàng.

Có thể bạn quan tâm:

>> Xem thêm Phần mềm kế toán tại các doanh nghiệp vừa và lớn

>> Chi tiết Nội san BRAVO Focus số 44

Theo Nội san BRAVO Focus số 44